Lietuvos Junior Achievement komanda ir ekspertai parengė naują LJA ekonomikos ir verslumo vadovėlį 11 klasei. 2024 m. rudenį bus pristatytas ir vadovėlis 12 klasei. 

 

Vienuoliktos klasės vadovėlis parengtas pagal atnaujintą bendrąją „Ekonomikos ir verslumo“ programą. Vadovėlį 11 klasei sudarys dvi dalys.

 

Pirmoje vadovėlio dalyje nagrinėjamos ekonomikos temos, susijusios su orientavimusi rinkoje: alternatyviosios sąnaudos ir jų vertinimo būtinybė, paklausa, pasiūla, rinkos kaina, mokesčių bei subsidijų poveikis paklausai ir pasiūlai, rinkos struktūros tipai ir kt.

 

Antroje vadovėlio dalyje nagrinėjamos asmeninių finansų ir verslo organizavimo temos. Asmeninių finansų dalyje aptariamos aktualios temos apie investavimą, asmeninių finansų valdymą. Antreprenerystės kompetenciją mokiniai galės ugdytis praktiškai įgyvendindami pasirinktą verslo idėją: susipažins su verslo organizavimo formomis, įmonės valdymo struktūra ir organizacijos kultūros elementais, gilinsis į verslo etiką, galės drąsiai kurti ir įgyvendinti socialines ir technologines inovacijas, sužinos apie verslo planą ir skirtingus verslo modelius, verslo finansavimo šaltinius, apskaitą ir daugelį kitų versle reikalingų dalykų.

 

Mokomoji medžiaga pritaikyta mokiniams, turintiems skirtingus gebėjimus ir mokymosi poreikius. Vadovėlyje gausu užduočių, skirtų mokinių kūrybiškumo, kritinio ir analitinio mąstymo, komandinio darbo, ekonominių sprendimų priėmimo, pilietiškumo, antreprenerystės ir kitų kompetencijų ugdymui.

 

I-ąją vadovėlio 11 kl. dalį planuojama išleisti 2023 m. spalio mėnesį.

II-ąją vadovėlio 11 kl. dalį planuojama išleisti 2023 m. gruodžio mėnesį. 

Vienos vadovėlio dalies kaina – 25 eurai, dviejų dalių kaina – 50 eurų. 

 

Kviečiame susipažinti su vadovėlio turiniu:  Ekonomika ir verslumas

 

Ketinančius įsigyti vadovėlį, maloniai prašome užpildyti išankstinio užsakymo formą: ČIA