Lietuvos Junior Achievement drauge su partneriais įgyvendina įvairius projektus ir renginius, vykstančius skirtinguose Lietuvos regionuose.

 

„X KLASĖ“

Lietuvos Junior Achievement kartu su Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondu įgyvendina naują verslumo ugdymo projektą Lietuvoje – „X Klasė“. Pirmajame projekto etape dalyvauja ir jaunąsias bendroves kurs net 100 dešimtų bei vienuoliktų klasių moksleivių iš Alytaus, Jonavos ir Šiaulių mokyklų.

 

Pirmosiose verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo klasėse moksleiviai, padedami ekonomikos ir verslumo mokytojų, iki metų pabaigos sukuria net 15 inovatyvių verslo idėjų. Projekte taip pat dalyvauja ir profesionalūs verslo mentoriai, kurie su moksleiviais dalijasi savo patirtimi, praktiniais patarimais ir įžvalgomis.

 

„X Klasė“ – tai kultūrinį pokytį švietime pažyminti iniciatyva. Išradingas problemų sprendimas, galimybėms atvira mąstysena, atkaklumas siekiant tikslų ir pasitikėjimas savo galia veikti – tai sėkmingos karjeros 21 amžiuje X faktorius. Šių įgūdžių „X klasėje“, sukursiančioje palankią erdvę moksleiviams mokytis vieni iš kitų, dalintis atradimais, išmoktomis pamokomis, ir mokome“, – startavusiu projektu džiaugiasi Lietuvos Junior Achievement vadovė Andželika Rusteikienė.

 

Pasak MJJ filantropinio fondo įkūrėjo ir verslininko Mariaus Jakulio Jason, reikalingų ekonominių ir finansinio raštingumo žinių šiandien negauna net 50% penkiolikmečių moksleivių Lietuvoje. „Jaunųjų bendrovių kūrimas ugdo moksleivių verslumą ir finansinį raštingumą. Išbandydami realaus verslo valdymą dar mokykloje, jaunuoliai stiprina savo supratimą apie ekonomiką iš praktinės patirties. Tyrimai rodo, kad verslumo ugdymo kelią perėję jaunuoliai pamato, kiek daug galima pasiekti tėvynėje, ir nusprendžia čia likti studijuoti bei kurti savo ateitį. Džiaugiuosi, kad MJJ fondas investuoja į sumanų švietimą ir padeda auginti verslią Lietuvos ateities kartą“, – sako Marius.

 

Projekto pabaigoje sėkmingiausias jaunąsias bendroves įkūrusių komandų atstovai dalyvaus jaunųjų lyderių stovykloje, kurios metu jie susitikinės su verslininkais, lankysis inovatyviose įmonėse, dalyvaus papildomų lyderystės kompetencijų ugdymo programose.

 

„Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose”

Lietuvos Junior Achievement kartu su verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ įgyvendina praktinio verslumo ugdymo programą, skirtą 9-12 klasių mokiniams. Projekto metu mokiniams sutiekiama galimybė realizuoti savo verslo idėjas ir įkurti mokomąsias bendroves. Mokiniams organizuojamos mentorystės principu paremtos verslumo ir inovacijų stovyklos, eXpo renginiai bei kitos veiklos, kurios padeda lavinti komandinio darbo, komunikacijos ir verslumo įgūdžius, taip pat – stiprina supratimą apie ekonomiką ir verslą iš praktinės pusės. Mokytojus ir mokyklų administracijos atstovus ruošia bei konsultuoja ilgametę patirtį turintys mokytojai ekspertai.

„YOUTH EMPOWERED“

„Coca-Cola HBC“ inicijuota edukacinė programa, skirta jaunimo nedarbui mažinti.

 

Programa jau trejetą metų įgyvendinama 28-iose šalyse, tarp jų – Austrijoje, Italijoje, Šveicarijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Graikijoje, taip pat ir Baltijos šalyse.

 

„Youth Empowered“ renginiuose jau dalyvavo daugiau nei 130 tūkst. jaunuolių.

 

„Europos pinigų viktorina“

Europoje vykstantis konkursas, kurio tikslas – gerinti 13–15 metų vaikų ir paauglių finansinį raštingumą.

 

Lietuvos Junior Achievement ir Lietuvos bankų asociacija kviečia mokinius dalyvauti viktorinoje kartu su tūkstančiais jaunuolių iš 30 Europos valstybių.

 

„Nepamiršk parašiuto“

Bendradarbiaujant su Sodra, Lietuvos mokytojams yra organizuojami seminarai ir renginiai apie valstybinio socialinio draudimo sistemą, jos veikimo principus, poveikį visuomenei.

 

„Girls Go Circular“

Girls Go Circular – verslumo ir  skaitmeninio raštingumo ugdymas per internetinę žiedinės  ekonomikos mokymų platformą. 

 

• Remiantis Europos Komisijos 2019 m. atlikto tyrimo, skirto  įvertinti moterų dalyvavimą skaitmeninėje ekonomikoje,  duomenimis, moterys sudaro tik 34 % visų STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) absolventų ir  vos 18 % IRT (informacijos ir ryšių technologijos) specialistų. Norint pakeisti dabartinį mergaičių ir jaunų moterų suvokimą apie skaitmeninę pramonę ir STEM disciplinas, siekiama griauti  įsisenėjusius lyčių stereotipus ir didinti informuotumą apie  STEM disciplinų teikiamas galimybes. 

 

• „Girls Go Circular“ projektu siekiama ugdyti 14-18 metų  mergaičių verslumo kompetencijas, stiprinti jų skaitmeninio  raštingumo įgūdžius ir skatinti dar drąsiau naudotis novatoriškoms perspektyvoms.

 

• Projekte dalyvauja 28 šalys, nuo 2022 prisijungia ir Lietuva. Numatyta aplankyti net 12 Lietuvos mokyklų (LJA tikslas Lietuvoje apmokyti 300 mergaičių).

 

• Skaitmeninėje eroje kiekvienas turi gebėti kompetentingai vertinti, valdyti informaciją, sąveikauti naudojantis įvairiomis internetinėmis priemonėmis ir gebėti kurti skaitmeninį turinį. Girls Go Circular padeda ugdyti šias kompetencijas ir didinti informuotumą apie internetines grėsmes bei etiketą.

 

• Spręsdami realius ir praktinius iššūkius jauni žmonės išmoksta pastebėti verslo galimybes, imtis iniciatyvos bei praktikuojasi dirbti komandose. Grupinė veikla ugdo jų kūrybiškumą, pasitikėjimą, lavina analitinius ir problemų sprendimo įgūdžius. 

 

• Žiedinės ekonomikos tema papildo skaitmeninį mokymąsi ir didina mokinių aplinkosauginį sąmoningumą. Praktiškai atlikdami kompleksines užduotis mokiniai gali apmąstyti mūsų laikų visuomenės iššūkius ir tapti lyderiais, kuriančiais tvaresnę Europos ateitį.

 

• Projekto centre – internetinė mokymosi platforma (Circular Learning Space). Ją sudaro keletas modulių, kuriuos nagrinėjant susipažįstama su skirtingomis žiedinės ekonomikos temomis, tuo pat metu tobulinant skaitmeninio raštingumo žinias. Dėmesys žiedinei ekonomikai suteikia moksleiviams žinių apie aktualiausius šiandieniniame pasaulyje kylančius iššūkius, tokiu būdu skatinant juos tapti socialinių ir ekologinių pokyčių iniciatoriais. Kūrybinėms užduotims atlikti moksleiviai turi naudotis skaitmeninėmis technologijomis – online įrankiais, padedančiais atvaizduoti savo kuriamus problemų sprendimus.

 

Plačiau: https://eit-girlsgocircular.eu/ 

Projektas koordinuojamas: EIT Raw Materials. 

Finansuojamas: Europos sąjungos lėšomis. 

Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai: kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams

„Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“ (40 akad. val.) – tai bendra Lietuvos banko, „Lietuvos Junior Achievement“, „Sodros“, Užimtumo tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva, globojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Pirmieji mokymai įvyko 2022 metų pavasarį. Mokymuose kvalifikaciją tobulino 279 pedagogai iš visos Lietuvos; mokymus vedė 12 lektorių iš anksčiau minėtų įstaigų. Programos dalyviai išsamiai susipažino su šių įstaigų veikla ir jų teikiama metodine medžiaga pedagogams ir mokiniams.

 

Programoje buvo apžvelgta turto ir pajamų deklaravimo pagrindai, papildomo pensijų kaupimo naujovės, mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos, asmeninių finansų valdymo principai, inovacijos finansų sektoriuje, socialinio verslo kūrimo patirtis ir kt.

 

Nuotolinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“ bus vykdoma ir 2022 m. rudenį.

„UPLIFT Youth“

„UPLIFT Youth“ – „Junior Achievement Europe“ ir UNICEF partnerystė skirta padėti jauniems ukrainiečių pabėgėliams visoje Europoje.

 

Suvieniję savo žinias ir patirtį, „Lietuvos Junior Achievement“ kartu su kitomis JA Europe šalimis siekia didinti jaunimo aktyvumą, skatinti tvarios ekonomikos augimą bei veiklios ir pilietiškos visuomenės kūrimą Europoje. Ukrainiečiai projekto veiklose dalyvauja drauge su vietos moksleiviais.

 

Projektu siekiama didinti bendruomeniškumo jausmą, sustiprinti integraciją tarp jaunų žmonių, užtikrinti galimybę ne tik mokytis, tačiau ir atrasti būdų, kaip užsidirbti ir įsilieti į darbo rinką, geriau suprasti šalies verslo ekosistemą, įgyti verslumo ir antreprenerystės kompetencijų.

 

Pagrindinės projekto veiklos:

-protmūšiai ir socialinio verslo hakatonai

-inovacijų stovyklos

-karjeros pasirinkimo dirbtuvės

-vizitai į Lietuvos įmones

-dalyvavimas „accelerator_x“ programoje bei kalėdinėje eXpo, akcijų biržoje

 

Projektas vykdomas nuo 2022 metų liepos mėnesio iki 2023 metų pabaigos Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje kartu su Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Serbijos ir Slovakijos šalių „Junior Achievement“. Šalis palaiko JA Graikija, JA Italija ir JA Ukraina.

„Atsakingas pilietis – atsakingas mokesčių mokėtojas“

Šiuo projektu siekiame investuoti į pilietinio ugdymo kokybės gerinimą ir dar ankstyvame amžiuje mokyti vaikus atsakingo finansų valdymo, stiprinant pilietiškumo ir finansinio raštingumo kompetencijas – ugdyti pilietišką ir atsakingai mokesčius mokantį asmenį ir taip iš anksto užkirsti kelią šešėlinės ekonomikos plitimui Lietuvoje.

 

Tikslinė šio projekto grupė – tai 2-3 klasių (7-9 metų) Lietuvos mokiniai. Projektu siekiame stiprinti švietimo sistemą pateikiant ir plečiant kokybišką ugdymo metodiką – 5 užsiėmimų programą „Mano bendruomenė“, kuri apima pilietinių teisių, pilietinio dalyvavimo ugdymą – kartu integruojant ir finansinio raštingumo ugdymą. Šio projekto rėmuose siekiame paruošti 300 mokytojų specialistų, kurie net 5400 2- 3 kl. mokinių lydės per minėtą ugdymo programą.

 

Projektas „Atsakingas pilietis – atsakingas mokesčių mokėtojas“ yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.