„Lietuvos Junior Achievement“ kartu su Ukrainos bendruomene

Šiuo metu kiekvienas asmeniniu ar organizacijos lygmeniu keliame sau kertinius klausimus: kaip galime padėti Ukrainai karo priešaky? Kuo aš galiu būti svarbus ukrainiečiams, jau atvykusiems į Lietuvą? Kaip mano žinios, patirtis gali prisidėti ne tik prie šiai dienai žmonėms aktualių problemų sprendimo, bet ir ateities Ukrainoje kūrimo?

 

„Lietuvos Junior Achievement“ tiki, kad mūsų stiprybė yra skleisti antreprenerystės vertybes: verslumą, kūrybiškumą, inovatyvumą, komandiškumą, kritinį mąstymą bei iniciatyvumą. Todėl, norėdami paskatinti atvykusių žmonių integraciją ir gebėjimą prisitaikyti bei kurti iššūkių akivaizdoje, išsikėlėme sau tikslą skleisti mūsų organizacijos kompetenciją ukrainiečių vaikų tarpe.

 

Siekiame surinkti 50 000 tūkstančių eurų, kurie bus skirti žmogaus iš Ukrainos įdarbinimui ir programų įgyvendinimo veikloms.

 

Su mūsų 2020-2021 metų ataskaita galite susipažinti čia: LJA ataskaita 2020-2021

Auginkime antreprenerystės sparnus kartu!

42

43287.1

50000

Paremti

Skirk 1.2% savo pajamų Ukrainos vaikų ir moterų švietimui

Kviečiame skirti 1,2 % GPM Ukrainos moterų ir vaikų švietimui. Mūsų komanda išsikėlė tikslą stiprinti atvykusiųjų verslumo, finansinio raštingumo bei ugdymo karjerai įgūdžius. Šiuo metu prasideda kitas svarbus pabėgusiųjų nuo karo iš Ukrainos etapas – integracijos ir įveiklinimo. Šiuo savo tikslu mąstome plačiau apie ateitį, kurioje mūsų programas praėję ukrainiečiai, bus laisvos Ukrainos lyderiai.

Plačiau