„Lietuvos Junior Achievement“ antreprenerystę ir finansinį raštingumą Lietuvoje ugdo jau beveik 30 metų

„Lietuvos Junior Achievement“ ugdo antreprenerišką ir finansiškai raštingą jaunąją kartą. Su tavo pagalba galėsime pakeisti dar daugiau vaikų ir paauglių gyvenimų!

Mūsų programas mokyklose įgyvendina mūsų tinklo mokytojai. Jie, apmokyti ir nuolatos besikeliantys antreprenerystės ugdymo kvalifikaciją, ištisoms kartoms perduoda antreprenystės ir finansinio raštingumo žinias.

Mokytojo parengimas – pirmas žingsnis, pasiekiant mokinius visoje Lietuvoje. Jūsų investuoti pinigai kuria pridėtinę vertę per mokytojo darbą mokykloje ne vienus metu. Už šią sumą parengsime 20 kvalifikuotų mokytojų. 

30 metų augome ir augome toliau. Patikiname, tai tik ilgo kelio pradžia. Su Jūsų pagalba, moksleivius antreprenerystės ugdymas mokyklos suole pasieks greičiau.  

Prisidėk prie LJA veiklos!

Pasižvalgykite, ką nuveikėme 2021-2022 mokslo metais čia.

 


Finansiškai raštingai ir antrepreneriškai kartai

26

6149

10000

Paremti