„Lietuvos Junior Achievement“ antreprenerystę ir finansinį raštingumą Lietuvoje ugdo jau 30 metų!

 

„Lietuvos Junior Achievement“ ugdo antreprenerišką ir finansiškai raštingą jaunąją kartą. Su tavo pagalba galėsime pakeisti dar daugiau vaikų ir paauglių gyvenimų! Mūsų programas mokyklose įgyvendina mūsų tinklo mokytojai. Jie, apmokyti ir nuolatos besikeliantys antreprenerystės ugdymo kvalifikaciją, ištisoms kartoms perduoda antreprenystės ir finansinio raštingumo žinias.

 

Mokytojo parengimas – pirmas žingsnis, pasiekiant mokinius visoje Lietuvoje. Jūsų investuoti pinigai kuria pridėtinę vertę per mokytojo darbą mokykloje ne vienerius metus. Už šią sumą parengsime 20 kvalifikuotų mokytojų.

Pasižvalgykite, ką nuveikėme 2021-2022 mokslo metais čia.

Finansiškai raštingai ir antrepreneriškai kartai

39

5486

10000

Paremti