„JA Šešėliavimas“

„JA Šešėliavimas“ – tai pasaulinė Junior Achievement ugdymo karjerai programa, skirta bendrojo ugdymo mokykloms. Šioje programoje dalyvaujantys 9-12 kl. mokiniai, pasitelkdami socialinius ryšius su vietos bendruomene – verslo įmonėmis, valstybės įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų darbuotojais – susipažįsta su karjeros planavimo procesu. „JA Šešėliavimo“ programa padeda 9-12 kl. mokiniams geriau pažinti save, susipažinti su skirtingomis profesijomis bei sėkmingai siekti savo profesinių tikslų.

 

„JA Šešėliavimo“ programos metu mokiniai ugdo karjeros planavimo kompetencijas ir gebėjimus, kurių reikia norint išsikelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus bei sudaryti ar atnaujinti karjeros planą:

Kritinis ir analitinis mąstymas

Problemų sprendimas

Karjeros planavimas

Sprendimų priėmimas

Tarpasmeniniai įgūdžiai

Kūrybiškumas

LJA Efektas

„Ketvirtį amžiaus Lietuvoje ir net 100 metų pasaulyje taikomos Junior Achievement programos formuoja aiškią žinią – praktinis jaunimo verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos ugdymas pamatuojamai atsiperka valstybės ekonomikai. Vis labiau suprantame praktinio verslumo ugdymo teikiamą naudą ir visi prisiimame savo atsakomybės dalį už verslumo ugdymo diegimą mokyklose. Tikiuosi, kad sukaupta svari mūsų ekspertinė patirtis ir toliau prisidės prie vieno iš svarbiausių darbų – ugdyti savimi pasitikinčius ir sėkmingus Lietuvos piliečius“, – Andželika Rusteikienė, LJA direktorė.

Plačiau

Iš viso mokyklų

+0

Iš viso mokinių

+0

Iš viso įmonių ir organizacijų

+0

 

Dalyvaudami programoje mokiniai išmoks:

  • Atsirinkti jiems tinkančias/patinkančias profesijas bei įsivertinti gebėjimus, reikalingus norint dirbti konkrečioje pozicijoje;
  • Susikurti darbo paieškos priemones, užmegzti ryšius, parengti gyvenimo aprašymą, susikurti internetinį profilį.