Kasmet Lietuvos Junior Achievement ekonomikos, verslumo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programas baigia bene 20 000 mokinių visoje Lietuvoje. Juos ugdo Lietuvos mokytojai, o į mokymosi procesą aktyviai įsitraukia verslo savanoriai, mentoriai. Kasmet metai kupini pokyčių ir gyvenimo istorijų, kurias patiria kiekvienas programos dalyvis. Dėkojame JA Lietuva bendruomenei už kiekvieno jūsų indėlį kuriant verslią, ekonomiškai ir finansiškai raštingą Lietuvą.