Kasmet Lietuvos Junior Achievement ekonomikos, verslumo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programas baigia 30 000 mokinių visoje Lietuvoje. Juos ugdo Lietuvos mokytojai, o į mokymosi procesą aktyviai įsitraukia verslo savanoriai, mentoriai. Kasmet metai kupini pokyčių ir gyvenimo istorijų, kurias patiria kiekvienas programos dalyvis. Dėkojame jums, JA Lietuva bendruomene, už kiekvieno jūsų indėlį kuriant verslią, ekonomiškai ir finansiškai raštingą Lietuvą.