LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT VALDYBA

 

Kryptingu LJA veikimu ir palaikymu rūpinasi Valdybos nariai. Tarp jų – kompetentingi verslo, valstybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus atstovai, pasirengę prisidėti prie organizacijos veiklų konsultuodami, tapdami mentoriais, suteikdami praktikos galimybių.