Kartu su Ukraina

Nuo 2022 metų pavasario mūsų komandoje dirba ukrainietė Tatiana. Ukrainoje ji vadovavo ir organizavo veiklas finansinio raštingumo bei karjeros ugdymo nevyriausybinėje organizacijoje „Start now”, o dabar savo sukauptas žinias ir patirtį panaudoja dirbdama su Lietuvoje gyvenančiais jaunais ukrainiečiais.

Susipažinkite su veiklomis ir projektais, skirtais ukrainiečiams Lietuvoje.

 

Partneriai

 

Projektas „UPLIFT  Youth“ – „Junior Achievement Europe“ ir organizacijos „UNICEF“ partnerystė skirta padėti jauniems ukrainiečių pabėgėliams visoje Europoje.

 

Suvieniję savo žinias ir patirtį, „Lietuvos Junior Achievement“ kartu su kitomis JA Europe šalimis siekia didinti jaunimo aktyvumą, skatinti tvarios ekonomikos augimą bei veiklios ir pilietiškos visuomenės kūrimą Europoje. Ukrainiečiai projekto veiklose dalyvauja drauge su vietos moksleiviais. Projektu siekiama didinti bendruomeniškumo jausmą, sustiprinti integraciją tarp jaunų žmonių, užtikrinti galimybę ne tik mokytis, tačiau ir atrasti būdų, kaip užsidirbti ir įsilieti į darbo rinką, geriau suprasti šalies verslo ekosistemą, įgyti verslumo ir antreprenerystės kompetencijų.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • protmūšiai ir socialinio verslo hakatonai;
  • inovacijų stovyklos;
  • karjeros pasirinkimo dirbtuvės;
  • vizitai į Lietuvos įmones;
  • dalyvavimas „accelerator_x“ programoje bei kalėdinėje eXpo, akcijų biržoje.

Projektas vykdomas nuo 2022 metų liepos mėnesio iki 2023 metų pabaigos Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje kartu su Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Serbijos ir Slovakijos šalių Junior Achievement organizacijomis. Šalis palaiko JA Graikija, JA Italija ir JA Ukraina.

2022 04 12

Partnerių pusryčių metu pristatėme „Kartu su Ukraina“ projektą ir Tatianą, kuri nuo pat pirmos dienos pradėjo aktyviai dirbti su ukrainiečių bendruomenėmis Lietuvoje.

2022 04 24

Kartu su partneriais SEB Lietuvoje surengėme dirbtuves Ukrainos vaikams iš „Gravitacija“ mokyklos, kuri prasidėjus karui buvo perkelta į Lietuvą.

Dirbtuvėlių metu vaikai kūrė savo svajonių pinigus, o vėliau komandoje buvo keksiukų kepyklėlės vadovai.

Nuo 2022 05

Ukrainiečių vaikų veiklos Panevėžyje.

Nuo 2022 metų gegužės mėnesio įgyvendinti 16 užsiėmimų, kurie pasiekė daugiau nei 70 moksleivių.

Veiklas remia „Think Human Foundation“

2022 06 27 – 07 04

8 dienos įspūdžių! 14-18 amžiaus 29 moksleiviai iš Ukmergės Antano Smetono gimanzijos bei Panevėžio Paistrio gimnazijos susirinko gilinti savo antreprenerystės žinias. Per 8 dienas moksleiviai komandose turėjo sugeneruoti savo verslo idėją, sukurti jai prezentaciją ir paskutinę dieną pristatyti prieš verslo komisiją.

Stovykla finansuojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei „Western Union Foundation“

2022 08 20 – 08 27

Su partneriais Western Union Lithuania įgyvendinome 7 dienų stovyklą 12–ai iš Ukrainos atvykusių bei 13–ai Lietuvoje jau gyvenančių ukrainiečių.

Programos metu moksleiviai gilino savo žinias apie antreprenerystę ir verslumą, ieškojo atsakymų, kaip matomas problemas ir jų sprendimus paversti verslo idėjomis. Laisvu metu dalyviai susipažino su Vilniumi, jo istorija bei paminėjo Ukrainos nepriklausomybės dieną.

Stovykla finansuojama  „Think Human Foundation“ bei „Western Union Foundation“