Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė

„Antreprenerystės skatinimą pasirinkome vienu iš tvarios veiklos strategijos prioritetų“

Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė

SEB banko vadovė,

Share on

Sonata bg-3

„Įmonės, turėdamos resursų, galimybių, įvairių sričių ekspertų, bendradarbiaudamos su nevyriausybinėmis organizacijomis, turėtų imtis mentorystės ir padėti suteikti visuomenei, ypač jaunimui, įrankių ir žinių, kurie būtini pradedant verslą. Tai labai svarbu šiuo metu, kai inovatyvumas, greitis ir noras keistis jau yra verslo kasdienybė. Ateityje šios tendencijos tik stiprės, retas kuris visą gyvenimą dirbs tai, ką išmoko studijuodamas, pokyčiai taps vis greitesni, todėl verslus mąstymas bus labai svarbus kuriant visuomenės gerovę. Norime prisidėti prie šios gerovės, taigi mes, SEB banke, antreprenerystės skatinimą pasirinkome vienu iš tvarios veiklos strategijos prioritetų.“