„Galima drąsiai teigti, kad programa „Mano bendruomenė“ mokinių atmintyje paliko ryškų pėdsaką, dėl savo priemonių gausos, užduoties žaismingumo ir visuotinio mokinių įsitraukimo. Pati įdomiausia, be konkurencijos, buvo programos tema Keksiukų kepyklėlėje“, – Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja.

„Mano bendruomenė“

Tai 5 pamokų ciklas, skirtas 2-3 pradinio ugdymo klasių finansiniam raštingumui ugdyti. Turinys parengtas ir adaptuotas pagal pradinio ugdymo klasių bendrąsias programas. Programos metu mokiniai per praktinio veikimo veiklas susipažįsta su jų artimiausioje aplinkoje (bendruomenėje) vykstančiais socialiniais ir ekonominiais procesais: žmonių priimamais sprendimais, įvairiomis profesijomis, įmonių ir institucijų teikiamomis paslaugomis, mokesčių mokėjimu, pinigų apytakos ratu.

Sužinok daugiau apie programą:

Ugdymo turinys

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 • paaiškinti, kas yra bendruomenė;
 • atpažinti įvairius darbus, profesijas ir paaiškinti, kodėl kiekvienam darbui reikia konkrečių įgūdžių;
 • nurodyti, kuo bendruomenei naudingi verslo įmonių ir valstybės institucijų sukuriami darbai; 
 • paaiškinti, kaip mokesčiai naudojami valstybės paslaugoms teikti;
 • suprasti, kad balsavimas yra atsakingų piliečių pareiga ir būdas bendruomenės poreikiams patenkinti;
 • apibūdinti pinigų srautų judėjimą bendruomenėje.

 

Pirma pamoka. Bendruomenės nariai dirba kartu

Mokiniai susipažįsta su bendruomenėje veikiančiomis įmonėmis, organizacijomis bei jose dirbančių žmonių profesijomis.

Antra pamoka. Keksiukų kepyklėlė

Mokiniai sužinos, kad darbuotojai, kurie gamina prekes ir teikia paslaugas, už savo darbą gauna užmokestį.

Trečia pamoka. Darbas įmonėse ir valstybės institucijose

Mokiniai sužino, kaip už atliktą darbą sumokėti pinigai juda bendruomenėje ir kaip pinigai veikia žmones, įmones ir valstybę.

Ketvirta pamoka. Balsuokime!

Mokiniai dalyvauja priimant mokyklos bendruomenei naudingus sprendimus. Mokiniai balsuoja už savo pasirinkimą, sprendimą lemia dauguma. 

Penkta pamoka. Pinigų judėjimas bendruomenėje

Mokiniai sužino, kas yra pinigai ir kaip pinigai cirkuliuoja bendruomenėje.

Metodinė medžiaga mišriam ir kontaktiniam mokymui (-si)

 • Praktiniam programos veiklų įgyvendinimui parengtos išsamios ir patrauklios metodinės priemonės. 
 • Parengtas metodinių priemonių komplektas vienai klasei, kurį sudaro: mokytojo vadovas, mokinio dienoraščiai, iliustruotų sąvokų kortelių rinkinys (skaitmeninis), plakatas „Mano bendruomenė“, profesijų kortelių rinkinys, „Keksiukų kepyklėlės“ gamybos plakatas, keksiukų lapai, ingredientų lapai, užduočių lapas „Kaip veikia bendruomenė?“, įmonių pavadinimų paveikslėliai, mokesčių rinkėjo ženklelis, 5 eurų žaidybinių pinigų lapai, sprendimų medžio diagrama, sprendimų priėmimo lapai, lapeliai „Aš balsavau”, balsavimo biuleteniai, pinigų žaidimo „Rask porą!“ kortelių lapai, didelė 1 euro kortelė, įmonių pavadinimų kortelių rinkinys, pasiekimų pažymėjimas.

Nuotoliniam mokymui (-si)

 • Sukurta galimybė naudotis visa programos „Mano bendruomenė“ metodine medžiaga nuotoliniu būdu. 
 • Visi mokymus pabaigę mokytojai gauna prisijungimą prie Junior Achievement Mokymosi Platformos (JAMP), kurioje patalpinta skaitmeninė medžiaga.

LJA Efektas

„Ketvirtį amžiaus Lietuvoje ir net 100 metų pasaulyje taikomos Junior Achievement programos formuoja aiškią žinią – praktinis jaunimo verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos ugdymas pamatuojamai atsiperka valstybės ekonomikai. Vis labiau suprantame praktinio verslumo ugdymo teikiamą naudą ir visi prisiimame savo atsakomybės dalį už verslumo ugdymo diegimą mokyklose. Tikiuosi, kad sukaupta svari mūsų ekspertinė patirtis ir toliau prisidės prie vieno iš svarbiausių darbų – ugdyti savimi pasitikinčius ir sėkmingus Lietuvos piliečius“, – Andželika Rusteikienė, LJA direktorė.

Plačiau

Mokytojų

+0

Mokinių

+0

Bendruomenės narių

+0

„Mano bendruomenė“programos patirtys

Mokytojai apie „Mano bendruomenė“ programą:

 • Mokiniams finansinio raštingumo pamokos labai patiko. Jie su džiaugsmu laukdavo kiekvieno užsiėmimo. Prasidėjus šios programos vykdymui tėvai pripažino, kad veikla vaikams naudinga ir įdomi. Viena mokinio mama projekto vykdymo pradžioje parašė: „Kai tėvų susirinkimo metu papasakojote apie vyksiantį finansinio raštingumo projektą, pati sau galvojau, kad kažin, ar bus įdomu vaikams? Bet dabar klausausi savo sūnaus ir džiaugiuosi, kiek jis daug supranta… Kur iškeliauja uždirbtas atlyginimas, kaip surenkami mokesčiai, kaip keliauja pinigai. Jis sakė, kad vien dėl šio projekto laukia penktadieniais vykstančių klasės valandėlių“. Analizuojant projekto įsisavinimo sėkmes ir nesėkmes, galime teigti, kad projekto veiklas lengviau sekėsi vykdyti 3-4 klasių mokiniams. Alytaus Dainavos progimnazijos mokytoja.

 • Visos penkios pamokos ir papildomos veiklos, mokytojos pastebėjimu, buvo labai naudingos ir informatyvios. Vaikai suprato, kas yra darbas ir profesija, kuo įvairių profesijų žmonės naudingi bendruomenei. Susipažinę su architekto profesija, mokiniai kūrė savo svajonių miestelį. Į šią veiklą  įsitraukė  ir mokinių tėvai. Mokiniai nusprendė, jog miestelyje turi būti ligoninė, gaisrinė, mokykla, bažnyčia, policija, kirpykla, gyvūnų prieglauda, parduotuvės, senelių globos namai, žaidimų aikštelės, – Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos mokytoja.