„Savo veiklomis įtraukianti į finansų pažinimo  ir verslumo ugdymo pasaulį programa supažindina mokinius su finansų institucijų veikla, moko, kaip generuoti verslo idėjas ir parengti pirmąjį verslo planą“, – Lietuvos Junior Achievement administracijos ir programų direktorė Jūratė Raudoniūtė.

„Daugiau nei pinigai“

Tai 5 pamokų ciklas 4-ų pradinio ugdymo klasių finansinio raštingumo ir verslumo ugdymui. Turinys yra parengtas ir adaptuotas pagal 4-ų pradinio ugdymo klasių bendrąsias programas. Programos metu mokiniai įgyja pinigų valdymo, kūrybiškumo, verslumo, pasaulinės rinkos suvokimo kompetencijų. Taikomi praktinio mokymo metodai ir įvairius finansinio raštingumo ir verslumo aspektus simbolizuojantys veikėjai padeda mokiniams įgyti praktinių žinių, kaip pradėti verslą ir protingai valdyti pinigus.

 

Sužinok daugiau apie programą:

Ugdymo turinys

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  • paaiškinti pinigų vaidmenį kasdieniame gyvenime;
  • mąstyti kaip verslininkai ir išbandyti savo jėgas verslo idėjos kūrime;
  • identifikuoti pradinius verslo kūrimo žingsnius;
  • įvertinti pinigų skolinimosi pranašumus ir trūkumus;
  • analizuoti pasaulinių rinkų galimybes.

Pirma pamoka. Kur auga pinigai?

Mokiniai sužino, kokie įgūdžiai būtini pinigams valdyti ir ką reiškia uždirbti pinigų, juos taupyti ir leisti. Mokiniai susipažįsta su finansų institucijomis ir jų teikiamomis paslaugomis: taupymu, palūkanų uždirbimu, mokėjimu. 

Antra pamoka. Kaip pradėti verslą?

Mokiniai sužino, kad žmonės, įvertinę, kas jiems patinka ir ką gerai moka daryti, gali nuspręsti, kokį verslą pradėti.

Trečia pamoka. Mano verslo planas.

Mokiniai sužino, ką būtina padaryti, norint įgyvendinti verslo idėją, ir kuria verslo planą. 

Ketvirta pamoka. Kaip valdyti verslą?

Mokiniai išsiaiškina, kodėl finansų įstaigos skolina, o žmonės skolinasi pinigų verslui. Mokiniai sužino skolinimosi pranašumus ir trūkumus, įskaitant ir tai, kad pasiskolinus būtina mokėti palūkanas. Verslo aplinkos simuliacijoje mokiniai seka finansinį pelną ir nuostolius.

Penkta pamoka. Pasaulinė sėkmė.

Mokiniai nagrinėja pasaulio rinkos galimybes ir iššūkius.

Metodinė medžiaga mišriam ir kontaktiniam mokymui (-si)

  • Praktiniam programos veiklų įgyvendinimui parengtos išsamios ir patrauklios metodinės priemonės. 
  • Parengtas metodinių priemonių komplektas vienai klasei, kurį sudaro:  mokytojo vadovas, mokinio dienoraščiai, iliustruotų sąvokų kortelių rinkinys (skaitmeninis),  plakatas „Uždirbk, taupyk, išleisk“, Verslo stalo žaidimo lenta,  Verslo stalo žaidimo kortelės, „Uždirbk, taupyk, išleisk“ bingo žaidimo kortelės, plakatas „5K verslo planas“ (skaitmeninis), „Valdyk verslą“ žaidimo kortelės, plakatas „Pasaulio žemėlapis“ (skaitmeninis), Tarptautinės prekybos kortelės „Importas / eksportas“, plakatas „Mano sąskaita“ (skaitmeninis), programos baigimo pažymėjimas.

Nuotoliniam mokymui (-si)

  • Sukurta galimybė naudotis visa programos „Daugiau nei pinigai“ metodine medžiaga nuotoliniu būdu. 
  • Visi mokymus pabaigę mokytojai gauna prisijungimą prie Junior Achievement Mokymosi Platformos (JAMP), kurioje patalpinta skaitmeninė medžiaga.

LJA Efektas

„Ketvirtį amžiaus Lietuvoje ir net 100 metų pasaulyje taikomos Junior Achievement programos formuoja aiškią žinią – praktinis jaunimo verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos ugdymas pamatuojamai atsiperka valstybės ekonomikai. Vis labiau suprantame praktinio verslumo ugdymo teikiamą naudą ir visi prisiimame savo atsakomybės dalį už verslumo ugdymo diegimą mokyklose. Tikiuosi, kad sukaupta svari mūsų ekspertinė patirtis ir toliau prisidės prie vieno iš svarbiausių darbų – ugdyti savimi pasitikinčius ir sėkmingus Lietuvos piliečius“, – Andželika Rusteikienė, LJA direktorė.

Plačiau

Mokytojų

+0

Mokinių

+0

Bendruomenės narių

+0