„Tai mano verslas“

Tai 6 pamokų ciklas, skirtas 5-6 klasių mokinių verslumo ugdymui. Ši verslumo ugdymo programa suteikia galimybę mokiniams žengti pirmuosius žingsnius į verslo pasaulį, įgyti verslaus mąstymo įgūdžių bei patirties. Programa sudaryta remiantis dizainu grįsto mąstymo (angl. design thinking) metodologija, kuri padės mokiniams įgyti naujos, autentiškos verslumo patirties.

Sužinok daugiau apie programą:

Ugdymo turinys

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  • atpažinti savo asmenines su verslumu susijusias savybes;
  • susipažinti su dizainu grįsto mąstymo metodika ir taikyti verslo idėjų generavimą per problemos identifikavimo metodą; 
  • vystyti savo verslo idėją – nuo jos generavimo, rinkos analizės iki produkto ar paslaugos prototipo kūrimo;
  • parengti produkto ar paslaugos pristatymą potencialiems investuotojams.

   

Pirma pamoka. Vietos verslininkai

Mokiniai susipažins su verslininkams būdingomis savybėmis ir įvertins savo verslumo kompetencijas bei gebėjimus.

Mokiniai analizuos, kaip verslininkai ir jų savybės susijusios su jų kuriamais produktais bei paslaugomis, valdomu verslu. Mokiniai susipažins su gerai žinomais verslininkais ir socialinių verslų įkūrėjais, palygins juos tarpusavyje. 

Antra pamoka. Rinka ir vartotojų poreikis

Mokiniai nustatys, kokioms rinkoms skirti produktai ir paslaugos, kokius poreikius tenkina. Mokiniai susipažins su jaunaisiais verslininkais, sėkmingai pastebėjusiais rinką, nustačiusiais poreikį ir sukūrusiais naują tą poreikį tenkinantį produktą. Mokiniai dirbs komandose, siekdami suprasti dabartinius vartotojų poreikius naudojant skirtingus produktus ar paslaugas. 

Trečia pamoka. Inovatyvios idėjos

Mokiniai sužinos, kaip kurti inovatyvias idėjas atsižvelgiant į rinką ir poreikį. Mokiniai kurs savo produkto ar paslaugos idėjas, pasiremdami naujausių inovatyvių produktų / paslaugų analize. Dirbdami komandose mokiniai naudos skirtingas technikas, kurios skatins kūrybiškumą ir padės sugeneruoti norimą idėją. 

Ketvirta pamoka. Dizainas ir prototipas

Mokiniai sužinos, kaip kurti produktą ir gaminti prototipą. Kiekvienas mokinys komandoje sukurs savo produkto ar paslaugos pavyzdį, jį aprašys arba iliustruos išskirtines savybes, funkcijas.

Penkta pamoka. Rinkos analizė

Mokiniai sužinos, kodėl svarbu surinkti rinkos vartotojų atsiliepimus apie naujo produkto arba paslaugos idėją. Mokiniai išsiaiškins, kokių tipų klausimai gali būti įtraukti į klausimyną, ir kurs savo klausimyną. Mokiniai įvertins, kiek per apklausą surinkta informacija naudinga tobulinant produktą.

Šešta pamoka. Finansavimo paieškos

Mokiniai parengs pristatymą ir mokysis  pristatyti savo idėją  investuotojams.

Metodinė medžiaga mišriam ir kontaktiniam mokymui (-si)

  • Praktiniam programos veiklų įgyvendinimui klasėje naudojamos metodinės priemonės, esančios Junior Achievement Mokymosi Platformoje (JAMP). Interaktyvias priemones galima pateikti naudojant kompiuterį ir projektorių. Užduotis mokiniai gali atlikti kompiuteriu, planšete arba atspausdintuose lapuose.
  • Metodinės priemonės: mokytojo praktinis vadovas, 1-6 pamokos interaktyvios pristatymo skaidrės, verslininko asmeninės savybės (testas), poreikio ir tikslinės rinkos analizės užduoties lapas, rinkos ir poreikių scenarijai, inovatyvių idėjų generavimo užduočių lapas, idėjos grafinio pristatymo gairės, prototipo eskizų pavyzdžiai, prototipo kūrimo etapų užduočių lapas, rinkos tyrimo užduočių lapas, rinkos tyrimo klausimynas, prezentacijos rengimo instrukcijos, prezentacijos pavyzdys, pristatymo vertinimo kriterijai, pasiekimų pažymėjimas.

Nuotoliniam mokymui (-si)

  • Sukurta galimybė naudotis visa programos „Tai mano verslas“ metodine medžiaga nuotoliniu būdu. 
  • Visi mokymus pabaigę mokytojai gauna prisijungimą prie Junior Achievement Mokymosi Platformos (JAMP), kurioje patalpinta skaitmeninė medžiaga.

LJA Efektas

„Ketvirtį amžiaus Lietuvoje ir net 100 metų pasaulyje taikomos Junior Achievement programos formuoja aiškią žinią – praktinis jaunimo verslumo, finansinio raštingumo ir ekonomikos ugdymas pamatuojamai atsiperka valstybės ekonomikai. Vis labiau suprantame praktinio verslumo ugdymo teikiamą naudą ir visi prisiimame savo atsakomybės dalį už verslumo ugdymo diegimą mokyklose. Tikiuosi, kad sukaupta svari mūsų ekspertinė patirtis ir toliau prisidės prie vieno iš svarbiausių darbų – ugdyti savimi pasitikinčius ir sėkmingus Lietuvos piliečius“, – Andželika Rusteikienė, LJA direktorė.

Plačiau

Mokytojų

+0

Mokinių

+0

Bendruomenės narių

+0