Dažniausiai mūsų darbe skambantis žodis – antreprenerystė. Mums tai – drąsa ir ryžtas keisti pasaulį. Ji prasideda nuo mėginimų ištarti šį žodį ir tęsiasi inovatyvių socialiai atsakingų verslų kūrimu.

 

Programų metu supažindiname vaikus ir paauglius su pinigų verte, taupymu, investavimu ir planavimu. Kartu taikome įgytas žinias praktiškai – vyresnėliai mokyklose kuria savo mokomuosius verslus. Visa tai tam, kad ateityje vaikai taptų finansiškai nepriklausomais, mokėtų priimti tinkamus sprendimus ir gebėtų vertinti rizikas.

 

„Per beveik 30 metų darbo ugdant Lietuvos jaunosios kartos antreprenerystę bei finansinį raštingumą norime pasidalinti tuo, kaip iš tikrųjų atrodo šis ugdymo proceas. Šiandien dalinamės, kaip atrodo pirmoji pažintis su antrepreneryste: šiek tiek nedrąsu, akys ieško pagalbos, dreba rankos. Netrukus pasidalinsime mūsų alumni istorijomis. Tų, kurie jau ne tik išmoko ištarti, bet ir įvaldė antreprenerystę savo gyvenime. Pažadame, jog bus labai įdomu – mūsų alumni nenustoja stebinti“, – sako „Lietuvos Junior Achievement“ komanda ir kviečia prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo čia.

Video: Adomas Barkauskas

Voiceover: Darius Verseckas

Nuotrauka: Tautvydas Juknevičius