Vieną paskutiniųjų mokslo metų dienų – birželio 20-ąją organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ atstovai sukvietė įvairių Šiaulių mokyklų moksleivius bei mokytojus į savivaldybės tarybos salę.

 

Čia 7-ioms Šiaulių gimnazijoms įteiktos ilgalaikį bendradarbiavimą su „Lietuvos Junior Achievement“ žyminčios lentelės. Tokias lenteles organizacija pradėjo teikti 2024-ais metais visoms ugdymo įstaigoms trejus ir daugiau metų įgyvendinančioms finansinio raštingumo, antreprenerystės ugdymo programas.

Iškilmingas „Lietuvos Junior Achievement“ lentelių įteikimo ugdymo įstaigoms renginys
Iškilmingas „Lietuvos Junior Achievement“ lentelių įteikimo ugdymo įstaigoms renginys. V. Lebedžio nuotrauka

 

Renginyje dalyvavęs Šiaulių vicemeras Justinas Švėgžda svarstė, jog dabartinė moksleivių karta labai vertina asmeninę sėkmę. O „Junior Achievement“ finansinio raštingumo bei mokomųjų mokinių bendrovių programos suteikia daug kompetencijų, kurių reikia šiai sėkmei pasiekti.

 

Organizacijos direktorė Andželika Rusteikienė plačiau papasakojo apie tai, kaip paruoštos įvairios finansinio raštingumo ugdymo programos integruojasi į bendrojo lavinimo programą, jos yra pritaikytos kiekvienai klasei nuo ikimokyklinio amžiaus vaikų iki abiturientų.

„Lietuvos Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė
„Lietuvos Junior Achievement“ direktorė Andželika Rusteikienė. V. Lebedžio nuotr.

 

Tuomet A. Rusteikienė pristatė „šešėliavimo“ iniciatyvą bei rudenį planuojamą „Nacionalinę šešėliavimo savaitę“. Tai yra ugdymo karjerai dalis, kai moksleivis gali pabūti šalia bet kurios srities profesionalo vieną darbo dieną, stebėti, kokias užduotis jis atlieka. Tai leidžia moksleiviams objektyviau nuspręsti, kokia profesija jiems artimiausia. Šiemet Nacionalinė šešėliavimo savaitė planuojama lapkričio 11-15 dienomis.

Bendradarbiavimą simbolizuojančios lentelės įteiktos

 

 • Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijai
Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos vadovas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę
Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos vadovas Vytautas Kantauskas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę. V. Lebedžio nuotr.
 • Šiaulių Didždvario gimnazijai
Šiaulių Didždvario gimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę
Šiaulių Didždvario gimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę. Vitalio Lebedžio nuotr.
 • Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai (pagrindinėje nuotraukoje)

 

 • Šiaulių universitetinei gimnazijai
Šiaulių universitetinės gimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę
Šiaulių universitetinės gimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę. Vitalio Lebedžio nuotr.
 • Šiaulių Dainų progimnazijai
Šiaulių Gegužių progimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę
Šiaulių Dainų progimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę. Vitalio Lebedžio nuotr.
 • Šiaulių Gegužių progimnazijai
Šiaulių Gegužių progimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę
Šiaulių Gegužių progimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę. Vitalio Lebedžio nuotr.

 

 • Šiaulių Salduvės progimnazija

  Šiaulių Salduvės progimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę
  Šiaulių Salduvės progimnazijos kolektyvas atsiima „Lietuvos Junior Achievement“ lentelę