Liepos 3 d. SEB bankas su viešąja įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria dvejus metus bankas teiks finansinę bei ekspertinę paramą. Ši parama bus skirta vyresniųjų klasių Lietuvos moksleivių finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo programų įgyvendinimui.

„Partnerystė su SEB banku mums leis į programas įtraukti dar daugiau šalies jaunuolių ir suteikti jiems galimybę įgyti verslo kūrimo pradmenų. Lietuvos mokyklose ekonomikos ir verslumo pamokoms skiriama per mažai dėmesio ir tai tebėra, galima sakyti, vien iniciatyvių mokytojų atsakomybė. Todėl verslo įsitraukimas į visuomenės švietimą finansinio raštingumo klausimais yra labai reikalingas. Bendraudami su praktikais jaunuoliai mokosi iš jų, o matydami įkvepiančius pavyzdžius įsitikina, kad sėkmingą ateitį gali susikurti patys“, – sako VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ direktorius Justinas Noreika.

Susitarimas numato aktyvų dalijimąsi žiniomis ir patirtimi. Du banko atstovai – Vaidas Žagūnis, SEB banko Valdybos narys ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovas, ir Rūta Ežerskienė, SEB banko Klientų segmentų vadybos ir inovacijų skyriaus vadovė, – dalyvaus „Lietuvos Junior Achievement“ valdybos veikloje. SEB banko specialistai taip pat įsitrauks į vaikų, savo mokyklose įkūrusių mokomąsias verslo bendroves, konsultavimą. Su įstaigos atstovais jau tariamasi dėl verslumo mugių bei moksleivių parengtų verslo planų simuliacinių prisistatymų „potencialiems investuotojams“ organizavimo. Pirmasis toks susitikimas banke vyks šią savaitę.

„Lietuvos Junior Achievement“ atlieka labai reikalingą misiją – skatina mūsų vaikų iniciatyvumą ir ugdo jų verslumą. Artimiausioje ateityje svarbiausiomis verslininko savybėmis taps inovatyvus mąstymas, greitis ir noras keistis. Norime padėti kurti būtent tokią pokyčiams ir inovacijoms įkvepiančią aplinką bei padrąsinti pradedančiuosius verslininkus. Lietuvoje dažnai sutinku žmonių, kurie nori imtis verslo, bet niekaip nesiryžta, nes nežino nuo ko pradėti. Tačiau verslumas nėra kažkokia įgimta savybė, tai gali būti išugdoma. SEB banke esame sukaupę labai didelį šių žinių bagažą, todėl savo ekspertine patirtimi norime pasidalyti ir su mūsų jaunąja karta. Jungiamės prie iniciatyvos, nes norime padėti ugdyti Lietuvos jobsus, muskus, bezosus ar gatesus“, – komentuoja SEB banko valdybos narys, Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovas V. Žagūnis.

„Junior Achievement“ iniciatyva Lietuvoje veikia daugiau nei du dešimtmečius. Jos tikslas – Lietuvos moksleiviams suteikti ekonomikos ir finansinio raštingumo teorinių ir praktinių žinių, ugdyti jų verslumą, skatinti kūrybišką ir inovatyvų mąstymą. Pagal „Lietuvos Junior Achievement“ parengtas programas šiuo metu yra mokoma apie 300 bendrojo lavinimo ir 50 profesinio mokymo įstaigose.

Ypač daug moksleivių dėmesio sulaukia mokomųjų bendrovių projektas, kurio metu mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: sukuria idėją, įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, sukuria paslaugą arba produktą, organizuoja pardavimus ir galiausiai, parengę metinę ataskaitą ir akcininkams išmokėję „dividendus“, įmonę uždaro. Pagal šią mokomąją programą veiklą Lietuvoje šiemet vykdo 179 mokykliniai verslai, kuriuose verslumo mokosi per tūkstantis mokinių iš 42 šalies miestų ir miestelių.

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad „Junior Achievement“ programas baigę mokiniai 50 proc. dažniau įkuria savo verslą ir 40 proc. dažniau užima vadovų pareigas.