Praėjusiais metais „Kalėdinėje eXpo“ prisistatė pirmieji programos „Drąsiau į skaitmeninį verslą“ finalininkai. Bendradarbiaudami su organizacija „Vedliai“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Inovacijų agentūra galime dar 65 mokyklas pakviesti prisijungti prie šios programos ir jų moksleivius – išbandyti skaitmeninio verslo kūrimą. 

 

Šios programos tikslas – skatinti praktinį mokinių verslumo ugdymą (5-8 kl.) bei stiprinti antreprenerystės ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas, taip pat ekonomikos ir verslumo bei informacinių technologijų pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą bei mokymąsi vieni iš kitų.

 

Programos metu mokiniai stiprina praktinius verslumo, ekonomikos bei skaitmeninio raštingumo įgūdžius – kuria skaitmenines mokomąsias mokinių bendroves, suvokia, kaip gali būti kuriami šiuolaikiniai skaitmeniniai produktai, sužino apie skaitmeninius įrankius, kuriuos gali naudoti, mokosi bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, pasitikėjimo savo jėgomis, kūrybiškumo.

 

Tad kviečiame inovatyviai ir antrepreneriškai pasitikti naujus mokslo metus – ČIA galite rasti atrinktų dalyvauti programoje mokyklų sąrašą.