Į kasmet sudaromą prestižinį „NGO Advisor“ 500 geriausių pasaulio nevyriausybinių organizacijų sąrašą, tarp tokių puikiai žinomų ne pelno sektoriaus dalyvių kaip „Save the Children“ („Gelbėkit vaikus“) ar socialinį verslumą skatinančios organizacijos „Ashoka“, šiemet pateko ir Lietuvoje savo veiklą vykdantis pasaulinis jaunimo verslumo ugdymo „Junior Achievement“ tinklas. Reitinge, kuris sudaromas pagal griežtą metodiką prioritetą teikiant poveikio, inovacijų ir valdymo kriterijams, nevyriausybinė organizacija antrus metus iš eilės užima 7 vietą.

Verslumo-antreprenerystės ugdo ir ateities darbo rinkai „Junior Achievement“ jaunus žmones pasaulyje ruošia nuo 1919 m. ir pernai paminėjo savo šimtmetį. Lietuvoje savo veiklą organizacija pradėjo 1993 m. Šiandien NVO (nevyriausybinė organizacija – trumpinys, aut. past.) savo verslumo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programas įgyvendina daugiau nei 100 valstybių, kuriose moksleiviai ugdomi tiek kūrybiškumo, komandinio darbo, lyderystės, kritinio mąstymo įgūdžių – apskritai gebėjimų, būtinų sėkmingai karjerai nuolat kintančiame 21 amžiaus pasaulyje, tiek ir šiandienos iššūkių akivaizdoje būtinų savybių – iniciatyvumo ir išradingumo sprendžiant problemas, pozityvios mąstysenos, atsparumo, pasitikėjimo savo galia veikti bei lankstumo ir atkaklumo siekiant savo tikslų.

„Didžiuojamės galimybe geriausias pasaulio antreprenerystės ugdymo praktikas atnešti ir į Lietuvos mokyklas. „Junior Achievement“ verslumo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programos visame pasaulyje įgyvendinamos jau daugiau nei 100 metų. Tai pasiteisinusi praktika, ugdanti ateities verslo, politikos, visuomeninių organizacijų lyderius, – teigia „Junior Achievement Lietuva“ direktorė Andželika Rusteikienė. – Lietuvoje šiemet mūsų programose siekti savo tikslų mokosi daugiau nei 25 tūkst. moksleivių. Jų gretoms didėjant tikimės, kad kasmet galėsime pasiekti vis daugiau vaikų ir padrąsinti juos pasitikėti savo galia veikti. Mūsų siūlomose programose jie bręsta kaip profesionalai, atsakingi tiek už savo gyvenimą bei karjerą, tiek už juos supančią aplinką, todėl užaugę jie mūsų valstybėje kuria darbo vietas ir ekonominę gerovę. „Junior Achievement“ programas Lietuvoje įgyvendina daugiau nei 300 mokyklų, moksleivius ugdo virš 300 mūsų akredituotų ekonomikos ir verslumo mokytojų“, – pasakoja A. Rusteikienė.

Pasaulinis „Junior Achievement“ tinklas įgyvendina daugiau nei 50 praktinio verslumo patyrimo, ekonomikos ir finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programų, kurios skirtinguose pasaulio regionuose įgyvendinamos ir pritaikomos atsižvelgiant į skirtingą valstybių darbo rinkų specifiką. Visų jų tikslas – įkvėpti ir paruošti jaunus žmones siekti sėkmės pasaulinėje ekonomikoje.

Globaliai pagal „Junior Achievement“ programas mokosi net 12 mln. moksleivių, juos ugdo daugiau nei 450 tūkst. savanorių ir mokytojų. Lietuvoje pagrindinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai praktinės verslo kūrimo patirties įgyti gali programoje „AcceleratorX“. Dar mokykloje steigdami jaunąsias bendroves ir vystydami savo verslo idėjas, moksleiviai sprendžia ne tik pasaulinius iššūkius, bet ir problemas su kuriomis susiduria jų vietos bendruomenė. Nuo organizacijos veiklos pradžios Lietuvoje „AcceleratorX“, seniau vadinta ir daugeliui geriau žinoma kaip mokomųjų mokinių bendrovių programa, išleido tūkstančius alumnų, kurie šiandien yra Lietuvos ir pasaulio lyderiai, verslininkai, visuomenininkai.

Pradinukai ekonomikos žinių įgauna tarpdalykinėje mokymo programoje „JA mano bendruomenė“, kurios temos apima darbą ir profesijas, gamybą, naujovių kūrimą, darbo užmokestį ir mokesčius, valstybės valdymą, pinigus, verslą ir sprendimų priėmimą. 5-8 klasių moksleiviams skirtoje „JA tai mano verslas“ programoje jaunuoliai ugdomi verslios-antrepreneriškos, problemų sprendimu grįstos mąstysenos – išnagrinėję klientų poreikius, moksleiviai kuria išsamų verslo planą ir dalyvauja verslo idėjos pristatymo sesijose.

Išsilaikę tarptautinio sertifikato – „Verslumo įgūdžių paso“, parodančio 15-19 metų amžiaus jaunuolių verslumo įgūdžius įgytus programoje „AcceleratorX“ kuriant ir vystant jaunąją bendrovę, egzaminą, moksleiviai gali dalyvauti programoje „Jaunojo kolegos diena“, kurios metu sudaroma galimybė pabendrauti su įvairių sričių specialistais ir išgirsti bei pamatyti kaip atrodo potencialios, juos dominančios bendrovės bei jų darbo vietos. „Junior Achievement Lietuva“ iš viso įgyvendina 7 ekonominio švietimo, verslumo, finansinio raštingumo ugdymo programas. „Mums didžiulė garbė būti pastebėtiems ir „NGO Advisor“ dar kartą išrinktiems kaip vienai iš didžiausią poveikį pasaulyje darančių nevyriausybinių organizacijų, – pasiekimu džiaugiasi „JA Worldwide“ generalinis direktorius Asheesh Advani. – Kartu su globalinio „Junior Achievement“ tinklo komandomis iš daugiau nei 115 valstybių esame su jaunimu dirbančių organizacijų bendruomenės, kartu keičiančios visuomenę, dalis. Kiekvienas metais ateities karjerai ir antreprenerystei paruošdami daugiau nei 12 milijonų jaunuolių, mes suteikiame kiekvienam jų prieigą prie mokymosi, ugdančio ateities darbo rinkoje reikalingus įgūdžius ir mąstyseną.

Suprasdami, kad dar liko daug darbų užtikrinant, kad nė vienas jaunas žmogus neliktų nuošalyje tikimės, kad šį iššūkį įveiksime antrajame organizacijos gyvavimo šimtmetyje“, – viliasi pasaulinio tinklo vadovas. 500 geriausių pasaulio nevyriausybinių organizacijų sąrašo sudarytojas – nepriklausoma Ženevoje įsikūrusi žiniasklaidos organizacija „NGO Advisor“ (vertimas iš anglų į lietuvių kalbą – „NVO patarėjas“, aut. past.), kurios tikslas šviesti apie ne pelno sektoriuje vykdomas inovacijas, kuriamą poveikį ir informuoti apie tokių organizacijų valdymo struktūras. „NGO Advisor“ interneto svetainėje rašoma, kad nevyriausybinės organizacijos tiriamos ir įvertinamos siekiant dalintis geriausiomis ne pelno sektoriaus praktikomis ir idėjomis, o iš surinktų duomenų formuojamas organizacijų reitingas sudaromas norint tyrimo rezultatus ir išvadas pristatyti plačiai tarptautinei rėmėjų, savanorių, žurnalistų, mokslininkų, diplomatų ir kitų profesijų atstovų auditorijai.

„Junior Achievement Lietuva“ yra nevyriausybinė organizacija, ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programų lyderis Lietuvoje. Organizacijos programas finansuoja privatūs rėmėjai ir fondai.