Mokslo metų pabaigai – aktualūs bei inovatyvūs mokymai mokytojams! Šįkart „Lietuvos Junior Achievement“ komanda kviečia į dvejus mokymus: vienuose mokytojai kviečiami ruoštis atnaujintų BUP įgyvendinimui, mokantis „Ekonomikos ir verslumo“, o kituose mokytojai susitiks su profesoriais iš „JAV Global Economic Education Alliance“ ir mokysis inovatyvių praktinių ekonomikos pagrindų mokymo metodų. Mokymų dalyviai gaus kvalifikacijos pažymėjimus.

 

„Ekonomika ir verslumas“ – birželio 26–29 d.

 

Kviečiame ruoštis atnaujintų BUP, grįstų kompetencijų ugdymu, įgyvendinimui ir dalyvauti „Lietuvos Junior Achievement“ programos „Ekonomika ir verslumas“ 40 val. mokytojų parengimo seminare, kuris vyks 2023 m. birželio 26–29 d. Kaune.

 

Parengimo seminare sėkmingai dalyvavę mokytojai (bet kokio mokomojo dalyko) įgyja teisę nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. dirbti ekonomikos ir verslumo mokytojais (pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr.V-774 2 priedą) bet kurioje Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje, jiems užskaitoma turima pedagoginė kvalifikacija.

 

Seminaro kaina (dalyvio mokestis) – 500 eurų (nakvynės, kavos pertraukos, pietūs, seminaro medžiaga, kvalifikacijos pažymėjimas).

 

Programa akredituota Panevėžio m. švietimo centre ir gali būti apmokama iš mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.

 

Kviečiame dalyvauti ekonomikos ir verslumo mokytojų parengimo seminare ir iki gegužės 5 dienos REGISTRUOTIS Į SEMINARĄ.

 

 

„Ekonomikos pagrindai: inovatyvūs praktiniai mokymo metodai“ – gegužės 22–25 d.

 

 

Kviečiame pasinaudoti unikalia galimybe kartu su lektoriais, profesoriais iš JAV Global Economic Education Alliance (GEEA), dr. John Brock (Kolorado universitetas) ir dr. Jane S. Lopus (Kalifornijos universitetas) įgyti žinių ir ugdymo inovatyviais praktiniais metodais įgūdžių bei tvirtai pasirengti atnaujintos ekonomikos ir verslumo bendrosios ugdymo programos įgyvendinimui.
Inovatyvių praktinio ugdymo metodų mokymai mokytojams „Fundamentals of the Economics: practical perspectives and innovative approaches (Ekonomikos pagrindai: inovatyvūs praktiniai mokymo metodai)“ vyks gegužės 22–25 d. Vilniuje (mokymai vyks anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą). Mokymų kaina – 300 Eur (be nakvynės), 400 Eur (su nakvyne). Kadangi mokymų programa akredituota, mokykla gali už mokymus sumokėti iš mokytojų kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų.

 

Dalyvių skaičius mokymuose ribotas, tad labai kviečiame paskubėti ir užsiregistruoti į mokymus iki balandžio 28 d. REGISTRACIJA

 

Preliminari mokymų programa:

 1. Ekonomikos pagrindai: styg ius, alternatyvieji kaštai, santykinis pranašumas, prekyba, gamybos galimybių kreivė.
 2. Tarptautinė ekonomika: laisvoji prekyba ir prekybos apribojimai (prekybos nauda ir prekybos susitarimai).
 3. Socialiniai ir ekonominiai tikslai (efektyvumas, teisingumas, ekonomikos augimas, laisvė, stabilumas, saugumas).
 4. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra.
 5. Ekonominė apytaka ir BVP komponentai.
 6. Ribiniai dydžiai ekonomikoje.
 7. Produktyvumas ir ekonomikos augimas.
 8. Inovacijos ir verslumas: nauji produktai, pajamos, sąnaudos ir pelnas.
 9. Darbo rinka, ribinės gamybos veiksnio sąnaudos.
 10. Grąžos norma ir sudėtinės palūkanos.
 11. Konkurencija ir įmonių karteliniai susitarimai.
 12. Valiutų kursai.
 13. Įvadas į asmeninius finansus (finansiškai sėkmingų žmonių bruožai).
 14. Veiksniai, lemiantys verslo sėkmę.
 15. Viešosios prekės ir paslaugos. Kalinio dilema.
 16. Draudimo ekonomika.