Dėkojame visoms atrankoje dalyvavusioms mokykloms. Visos teikusios paraiškas mokyklos išsamiai ir motyvuotai išsakė savo norą dalyvauti projekte, stiprinant pradinukų finansinio raštingumo kompetenciją. Svarbiausia, esame dėkingi už Jūsų kasdieninį darbą ir pastangas inovatyviai organizuoti ugdymo procesą, norą savo mokiniams suteikti šiuolaikiniam gyvenimui reikiamų kompetencijų. 

Pilotinio projekto atranka pasižymėjo dideliu mokyklų aktyvumu, gavome net 67 paraiškas iš visos Lietuvos. Paraiškos nudžiugino Jūsų veiklų gausa finansinio raštingumo ugdymo tema, mokyklų ir mokytojų įsitraukimu. Vykdydami atranką prioritetą teikėme tautinių mažumų ugdymo įstaigoms ir įstaigoms, kuriose mokosi daug mokinių iš kitakalbių arba mišrių šeimų. Taip pat buvo atrinktos tos komandos, kurioms tikslingai reikia pastiprinti finansinio raštingumo ugdymą, nes pačios įsivertino, kad jų mokyklose žemas mokinių socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas.

Pateikiame atrinktų mokyklų sąrašą. Jį galite rasti čia. Šioms mokykloms 2020 m. birželio 8 d. bus išsiųstas atskiras elektroninis laiškas su pilotinio projekto informacija.

Kadangi sulaukėme tokio didelio aktyvumo, bendrojo ugdymo įstaigos, kurios nebuvo atrinktos  VšĮ Lietuvos Junior Achievement pateiks išskirtinį pasiūlymą vykdyti programą „Aš pats“ ne pilotinio projekto rėmuose. Pasiūlyme bus numatyti 1 dienos mokymai (rugsėjo mėnesį), 1 metodinės medžiagos komplektas „Aš pats“, galimybė dalyvauti mokinių programos baigiamajame renginyje „Aš pats“.

Jeigu turite klausimų visada galite parašyti arba paskambinti Jūratė Raudoniūtė, el.paštas: jurate@lja.lt, mob.telefonas +37065064466