Dar 1993 metais įsikūrusi „Lietuvos Junior Achievement“  atšventė savo 30-ąjį gimtadienį. Jaunimo finansinį raštingumą ir antreprenerystę ugdančios organizacijos gimtadienis – tai Padėkos vakaras, kuriame įvertinti prie organizacijos įsikūrimo, sustiprėjimo bei augimo prisidėję partneriai, mokyklos, mokytojai bei  bendruomenės nariai. Per 30 metų organizacijoje pasikeitė 3 vadovai, programų skaičius išaugo iki 9, išleista net keletas ekonomikos ir verslumo vadovėlių, o moksleivių sukuriamų mokomųjų bendrovių  skaičius beveik patrigubėjo. Todėl ši sukaktis žymi organizacijos brandą ir tikslą kasmet veiklą tęsti, plėsti ir pasiekti vis daugiau moksleivių.

 

„Metas švęsti – būtina tęsti“

 

Nuo kovo mėnesio organizaciją lydi šūkis „Metas švęsti – būtina tęsti“, kuriuo siekiama parodyti, jog ši 30-ies metų sukaktis – tai akimirka sustoti, įsivertinti jau nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus, o kartu ir priminimas, jog tai, kas daroma, turi būti tęsiama. Padėkos vakaro metu skambėjo istorijos iš 1993 metais į Ameriką vykusių pradininkų, mokytojų, vadovų, buvo dalijamasi prisiminimais, rodančiais, jog organizacija per visą šį laikotarpį sparčiai keitėsi, tačiau tie pokyčiai labai svarbūs ir būtina toliau plėstis, augti.

 

Padėkos įkūrėjams, partneriams,  mokytojams

 

„Lietuvos Junior Achievement“ – tai bendruomenė. Visa ši kelionė nebūtų įmanoma be mūsų partnerių, kurie skiria savo laiko ir poveikio investicijas, mokytojų, kurie kasdien įgyvendina mūsų programas mokyklose. Mus jungia daugiau nei 600 mokyklų tinklas, virš 700 verslo savanorių, per 20 000 moksleivių bei daugiau nei 1000 programas vedusių mokytojų, todėl tai mūsų visų gimtadienis.

 

Viskas prasidėjo nuo Lietuvos Atvirojo fondo, kurie su tarptautiniu „Junior Achievement“ tinklu susipažino JAV ir norėjo šią organizaciją parvežti į Lietuvą. Du vizionieriai, buvęs Lietuvos premjeras, pirmasis LJA valdybos pirmininkas – Aleksandras Abišala, ir pirmasis „Lietuvos Junior Achievement“ vadovas Eugenijus Savičius, vyko į Ameriką parvežti žinių, kaip „Junior Achievement“ programas tęsti Lietuvoje. Šiandien organizacija nuo mažos kelių žmonių komandos ir vos kelių vadovėlių bei programų, gali didžiuotis diegdama progresinį  ekonomikos, verslumo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai modelį  Lietuvoje“ – augimu džiaugiasi „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.

 

30-mečio šventėje padėkos įteiktos tuometinei Atvirojo Lietuvos Fondo vadovei Dianai Vilytei, pirmajam „Lietuvos Junior Achievement valdybos“ pirmininkui Aleksandrui Abišalai bei Eugenijui Savičiui – pirmajam LJA vadovui.

 

Padėkos vakare susitiko ir pirmieji mokytojai, kurių dalis mokykloje dirba lig šiolei. Padėkos įteiktos ekonomikos olimpiados idėjos autoriui Vytautui Žilinskui, knygų autorei ir iki šiol aktyviai LJA programų mokytojai Danutei Bareikienei, ekonomikos mokytojų asociacijos ilgametei vadovei Ievai Rafael. Taip pat ir ekonomikos vadovėlių autoriams, o kitaip ekonomikos poetėms, Inga Niuniavaitei, Rasa Juodviršienei, Sonatai Likienei, Daiva Strielkūnienei, o už programų turinio kūrimą – Kunigundai Zubytei bei Rūtai Filončikienei.

 

Svarbi 30-mečio istorijos dalis ir „Lietuvos Junior Achievement“ komandos nariai: įteikta padėka ilgametei komandos narei, dirbusiai net du dešimtmečius, Virginijai Kazlauskienei, bei kasmet regionų expo rengiantiems regionų ambasadoriams Donatui Vasiliauskui, Gražinai Medišauskienei, Aliui Feliksui Valiui, Editai Naidaitei, Rimai Meldaikienei, Edmundui Kvederiui.

 

Už pasitikėjimą, vertingą partnerystę, skiriamą laiką mentorystei  bei atnešamus realios rinkos pavyzdžius į mokyklos klases, padėkos skirtos ir „Lietuvos Junior Achievement“ poveikio investuotojams bei partneriams: Moody’s Lietuvoje, The Coca Cola Foundation, SEB bankui, Narbutas, Scandagra, MJJ fondui Lietuvoje , UPS Lietuvoje, Martyno Kandzero Fondui, Western Union Foundation, Pepco, SDG, Robolabs, Marsh Lietuva, Triniti Jurex, Eversheds Saladžius, DELFI ir Verslo Žinios.

 

Ateityje – augimas 

 

„Mūsų tikslas yra ir toliau stiprinti programų pasiekiamumą visoje Lietuvoje. Per ateinančius tris metus, stengsimės paruošti po 100 000 moksleivių kasmet. O tuos, kurie baigia programas skatinti ir palaikyti buriant stiprią Alumnų bendruomenę bei įkuriant Lietuvoje beprecedentį endowment (neliečiamojo kapitalo) fondą „Jaunaragiai“, kurio pirmoji investija jau skirta LJA Alumnų kuriamam startuoliui“ – ateiteis planais dalijasi A. Rusteikienė.

 

Daugiau renginio akimirkų:  čia