Visame pasaulyje pastaruosius dešimtmečius tvarumo ir žaliojo kurso diegimas antreprenerystės ugdyme buvo itin aktualūs. Estijos, Lietuvos, Portugalijos bei Kipro Junior Achievement organizacijos ir aplinkosaugos organizacija Rohetiiger SA

(Green Tiger foundation) bendradarbiauja kuriant įtraukiantį ugdymo planą, kuris pabrėžia tvarumo reikšmę mokinių kuriamiems produktams. Programa truks trejus metus, nuo 2021 iki 2024. Programa yra Erasmus+ KA2 dalis.

 

Projektas tobulina antreprenerystės ugdymą, nes iki šiol ši sritis nepakankamai įtraukė ekologiškumo aspektą. Daugelį metų aktyviai kalbama, kad mokiniai turi suprasti savo kuriamo verslo įtaką aplinkai. Didžiosios įmonės jau daro ženklius pokyčius gamybos grandinėse, rinkodaros srityje ir panašiai. Nors antreprenerystės ugdyme yra įtraukiama vis daugiau aplinkosaugos aspektų, šie klausimai turi būti dar labiau integruojami į mokymosi procesą, pasitelkiant praktinius mokymo(si) metodus, tokius kaip simuliacijos, verslo žaidimai, grupinės veiklos bei atvejų studijos. Tai suteikia daugiau vertės ateities jauniesiems antrepreneriams.

 

Pirmą kartą su partneriais virtualiai susitikimo lapkričio mėnesį. Toliau tęsiame darbus, o kitą susitikimą planuojame kovo mėnesį.

 

Tačiau projektui vis dar trūksta logotipo, tad kviečiame moksleivius dalyvauti jo sukūrimo konkurse!

 

Tai puiki galimybė parodyti savo kūrybiškumo įgūdžius bei laimėti 50 eur kuponą.

 

Konkurse kviečiami dalyvauti moksleiviai iki 18 metų. Dalyviai turi vadovautis pateiktomis konkurso gairėmis, parašytomis apačioje, bei pateikti galutinį variantą .png ar .gif formatu.

 

Kad logotipas būtų tinkamas, jis turi būti:

 

Įsimintinas. Dalyviai turi panaudoti dėmesį patraukiančias detales.

Atitinkantis tematiką. Logotipas turi reprezentuoti Erasmus+ projektą, tad turi įtraukti simbolius iš pateiktos temos.

Unikalus. Logotipas turi skirtis nuo rinkoje esančių logotipų.

Originalus. Logotipas turi būti kūrybingas ir patrauklus.

 

Auksinė taisyklė – genialumas slypi paprastume. Kuo mažiau formų ar spalvų, tuo geriau. Paprastos struktūros logotipą lengviau naudoti ir įsiminti.

 

Sukurtus logotipus kviečiame pateikti el.paštu komunikacija@lja.lt iki sausio 15 dienos.