Kviečiame aktyvias mokyklas ir jų smalsių bei norinčių šiek tiek paeksperimentuoti mokytojų komandas prisijungti ir įgyvendinti skaitmeninio verslumo ugdymo programą 5-8 klasių moksleiviams, ją išbandyti klasėje ir suteikti mokiniams šiuolaikinio skaitmeninio verslumo žinių ir įgūdžių! Integruota, aktualu, kūrybiška ✨

 

Ilgametę patirtį turinčios antreprenerystės ugdymo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ kartu su technologijų ugdymo organizacija „Vedliai“ supažindins ir apmokys mokyklų komandas dirbti su praktinio verslumo ugdymo, stiprinant skaitmenines kompetencijas, programa. Tai – puiki integruoto mokymo praktika. Ir kartu – unikali proga dalyvauti, integruoti programą į ugdymo procesą ir kasmet mokinius pasitikti su šiuolaikinio patirtinio ugdymo veikla. 

 

Programos metu mokiniai stiprins praktinius verslumo, ekonomikos bei skaitmeninio raštingumo įgūdžius – kurs mokomąsias mokinių bendroves, suvoks, kaip gali būti kuriami šiuolaikiniai skaitmeniniai produktai, ugdysis bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, pasitikėjimo savo jėgomis, kūrybiškumo.

 

Kviečiame mokyklas teiktis paraiškas ir atrinksime dalyvauti 10 Lietuvos mokyklų, kiekvienos mokyklos komandą turi sudaryti 2 mokytojai: pirmas – IT mokytoja/s, antras – yra / bus ekonomikos ir verslumo /  technologijų / ar kito dalyko mokytojas.

 

Mokyklas, norinčias dalyvauti projekte, iki 2023 m. rugpjūčio 30 d., trečiadienio (imtinai), prašome užpildyti ir pateikti registracijos formą. Atrinktos mokyklos bus informuotos elektroniniu paštu, atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas 2023 m. rugsėjo pradžioje „Lietuvos Junior Achievement“ interneto puslapyje www.lja.lt

 

REGISTRACIJA – https://forms.gle/2TNxm4e5zYG7zXin8 

 

Programos kūrimas ir pristatymas Lietuvos mokyklose yra projekto „Praktinio verslumo ugdymo, stiprinant skaitmenines kompetencijas, programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (5-8 kl. mokiniams)“  dalis, kurią įgyvendina ir integruoto skaitmeninio verslumo metodikos gaires ruošia Lietuvos Junior Achievement (lja.lt) ir Vedliai (vedliai.lt).