2023–2024 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose bus pradėta įgyvendinti atnaujinta Ekonomikos ir verslumo bendroji programa. Naujoji programa į Ekonomikos ir verslumo pamokas 11–12 kl. atneša daug naujovių: keičiasi Ekonomikos ir verslumo programos struktūra, prasiplečia ugdymo turinys bei jo apimtis, 2025 m. abiturientai laikys pirmąjį Ekonomikos ir verslumo valstybinį brandos egzaminą, be to, mokiniai galės rinktis rašyti šio mokomojo dalyko brandos darbą.

 

 

Tam, kad „Lietuvos Junior Achievement“ mokytojai sėkmingai ir kokybiškai galėtų įgyvendinti Ekonomikos ir verslumo programos turinį, pristatome 8 susitikimų kursą mūsų tinklo mokytojams – Mokytojų akademiją. Kurso metu kviesime pagilinti pirmosios programos srities – Orientavimasis rinkoje – dalykines kompetencijas. Mokymų programa orientuota į teorines ir praktines veiklas, ypač daug dėmesio skiriant ugdymo metodikai: praktinėms veikloms, darbui grupėse, diskusijoms, praktinių užduočių sprendimui, ekonominių problemų ir situacijų analizei bei vertinimui.

 

 

Mokytojų akademijos susitikimai vyks spalio–gegužės mėnesiais, kiekvieno mėnesio antrąjį ketvirtadienį 16.00–17.30 val. nuotoliniu būdu. Mokytojai, aktyviai dalyvavę visuose akademijos užsiėmimuose, gaus kvalifikacijos pažymėjimus.

 

Registracijos anketos ir dalyvavimo sąlygų ieškokite savo pašto dėžutėse! Registracija atvira iki rugsėjo 30 dienos.

 

 

Akademijos tvarkaraštis

2022 10 13 Ekonominių modelių analizė ir taikymas mokant Ekonomikos ir verslumo. Gamybos galimybių kreivė.
2022 11 10 Rinkos reguliavimo priemonės. Netiesioginių mokesčių ir subsidijų poveikis paklausai, pasiūlai, rinkos kainai ir kiekiui.
2022 12 08 Elastingumo teorija. Paklausos ir pasiūlos elastingumas kainai, kiti paklausos elastingumo atvejai (paklausos elastingumas pajamoms, kryžminis elastingumas).
2023 01 12 Darbo rinka. Darbo paklausa ir pasiūla.
2023 02 09 Konkurencija rinkoje ir rinkos galia. Rinkos struktūros tipų analizė ir vertinimas. Tobuloji konkurencija. Monopolinė konkurencija.
2023 03 09 Oligopolija. Oligopsonija.
2023 04 13 Monopolija. Monopsonija.
2023 05 11 Neoklasikinės ekonomikos ir elgsenos ekonomikos pagrindiniai principai.