„Junior Achievement“ ir „Novartis“ centrinėje ir rytų Europoje įgyvendina bendrą pilotinį projektą, kurio tikslas – medicinos srityje skatinti technologijų panaudojimą ir antreprenerišką – verslią mąstyseną. Projekto metu bus kuriami ankstyvos stadijos startuolių – pre-akseleratoriaus – bendradarbystės centrai, orientuoti į skaitmeninės sveikatos ir inovacijų sritis. Tikimasi, kad jie suburs stiprių novatorių ekosistemą, dirbsiančių formuojant progresyvų požiūrį į mediciną.

Pasak projekto iniciatorių, skirtingi sektoriai, kurie tradiciškai veiklą vykdo atskirai, ateityje ims daugiau ir glaudžiau bendradarbiauti – tarpsektorinis bendradarbiavimas taps įprasta praktika siekiant bendrų tikslų. Didesnis dėmesys bus skiriamas ir vietos iniciatyvoms – jos bus plečiamos ir įgyvendinamos tiek regioniniu, tiek pasauliniu mastu. Norint atliepti ateities tendencijas, būtina pergalvoti ir darbo kultūrą – inovacijos ir progresas laukia tų, kurie nuo tradicinio – hierarchinio bei uždaro darbo organizavimo pereis prie aktyvesnio bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir keitimosi turimais talentais.

Projekto tikslų, anot projekto sumanytojų, bus siekiama trimis etapais. Pirmiausia, bus sudarytas išsamus novatorių ekosistemos žemėlapis, padėsiantis identifikuoti pagrindinius projekto misiją atitinkančius dalyvius. Antra, atvirumas naujovėms ir inovacijoms bus skatinamas dirbant su mąstysenos ir kultūriniais pokyčiais visose partnerių organizacijose. Galiausiai, kaip pasakoja projekto autoriai, pastangos bus plečiamos visos Europos lygiu. Šiame projekte dalyvauja „Junior Achievement“ ir „Novartis“ ofisai iš Bulgarijos, Serbijos, Kroatijos, Maltos, Kipro, Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Bendra partnerių iniciatyva prasidės pilotiniu projektu Serbijoje, kur praktikoje bus išbandyti projekto siekiai ir jų aktualumas, prototipuojamos idėjos, taip pat bus siekiama pritaikyti ir įgyvendinti sėkmingą Bulgarijoje esančio „Junior Achievement“ padalinio pre-akseleratoriaus programą. Projekto įgyvendinimą ir naujienas stebėkite apsilankę iniciatyvos internetinėje svetainėje.

„Dabartinis pasaulio kontekstas išgrynino poreikį sveikatos sektoriuje paspartinti inovacijas ir antreprenerystę, juk tai padėtų surasti taip šiandien reikalingus sprendimus iššūkiams, su kuriais susiduriame, – sakė Salvatore Nigro, „Junior Achievement Europe“ generalinis direktorius. – „Junior Achievement“ dėkoja „Novartis“ už lyderystę ir tikėjimą poreikiu investuoti į ateinančios europiečių kartos įgūdžius ir galimybes“, – pridūrė jis.

Apie „Junior Achievement Europe“

„Junior Achievement Europe“ – didžiausia ne pelno organizacija Europoje, skatinanti jaunų žmonių verslumą ir pasirengimą darbui. „Junior Achievement Europe“ yra dalis pasaulinio „Junior Achievement“ tinklo, kuris jau 100 metų teikia praktinę verslumo, karjeros ugdymo ir finansinio raštingumo mokymosi patirtį. „Junior Achievement“ sukuria įsidarbinimo, darbo vietų kūrimo ir finansinės sėkmės galimybes. Praėjusiais mokslo metais „Junior Achievement“ tinklas Europoje, 140 tūkst. verslo savanorių ir 130 tūkst. mokytojų bei pedagogų dėka, pasiekė daugiau nei 4 milijonus jaunuolių iš 40 šalių.

Kontaktas:
„Junior Achievement Europe“: Minna MELLERI, [email protected]