Bendradarbiaujant su nevyriausybine organizacija „Geri Norai LT“ ir įgyvendinant Britų Tarybos Lietuvoje programą buvo adaptuota ir kurta socialinio verslo metodika skirta 5-8 klasių mokiniams.

Metodinė medžiaga yra atvira ir prieinama visoms Lietuvos mokykloms. Maloniai kviečiame kreiptis dėl parengimo seminaro vesti pamokas pagal metodinę medžiagą.

Metodinė medžiaga – mokytojo vadovas: