Projektu „NVO įsitraukimas į valstybės valdymą socialinio verslumo srityje“ siekiama skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą.

Projekto uždaviniai:

a)Kompetentingoms valstybės institucijoms pateikti faktais ir žiniomis grįstus pasiūlymus socialinio verslo politikai tobulinti;

b) Kurti palankias sąlygas kokybiškam NVO įsitraukimui į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą.

Projekto tikslui ir uždaviniams įgyvendinti pasirinktos projekto vykdytojo ir partnerių jau patikrintos priemonės:  

  • Socialinio verslo galimybių studija;
  • Pasiūlymų institucijoms rengimas ir teikimas;
  • Viešoji komunikacija
  • Teikiamų pasiūlymų sklaidai visuomenėje;
  • Apskritojo stalo diskusijos regionuose ir viešos konsultacijos.

Projekto veiklų įgyvendinimas suteiks galimybę vieningai bendradarbiauti nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms socialinio verslo lauke, kurios drauge dirbdamos ir pasitelkusios šios viešosios politikos srities ekspertines žinias, parengs ir kompetentingoms valstybės institucijoms pateiks bent du paketus pasiūlymų, kaip tobulinti socialinio verslo situaciją ir aplinką Lietuvoje.