Pirmąsias mokinių mokomosios bendrovės (JB) veiklos savaites daugiausia laiko teks skirti organizaciniams reikalams. Šiuo laikotarpiu jums daug padės mentoriai. Kai tik išsirinksite bendrovės tarnautojus (prezidentą, viceprezidentus ir pan.) arba bendrovės valdymo komandas, imsitės patys valdyti bendrovę. Šios skilties medžiaga padės jums įkurti ir sėkmingai tvarkyti savo verslą, pateiks bendrovės valdymo gaires ir nukreips sėkmingai veiklai.

Artimiausiu metu jūs kursite savo bendrovę. Šiame etape geriau pažinsite kitus bendrovės narius ir visi kartu, padedami mentorių, apsispręsite, kokia bus jūsų bendrovės struktūra, išrinksite bendrovės pavadinimą, nuspręsite, kokį gaminį gaminsite ar kokią paslaugą teiksite, nusibrėšite bendrovės tikslus. Dar turėsite nuspręsti, kaip prisidėsite prie savo bendrovės sėkmės.

Dirbdami mokinių mokomojoje bendrovėje (MMB), būdami atsakingi už sprendimų priėmimą, būdami bendrovės valdybos nariu, galėsite formuoti rinkos ekonomikos sistemą, o tuo pat metu rinkos ekonomika darys įtaką jums, jūsų sprendimams ir veiksmams. Vadovausite savo verslui nuo pat jo įkūrimo iki bendrovės panaikinimo. Suvoksite, jog, kad verslas sektųsi, labai svarbus yra bendravimas ir veiksmingas vadovavimas. Dalyvausite priimant svarbiausius bendrovės veiklos sprendimus. Jūsų jaunoji bendrovė veiks lygiai taip pat, kaip ir bet kuri kita privati įmonė šalyje, o bendrovės sėkmė priklausys tik nuo visų jūsų bendrų pastangų.

Jūsų entuziazmas ir noras dirbti bendradarbiaujant su kitais bendrovės nariais lemiamai prisidės prie jūsų bendrovės sėkmės!

Veiklos steigimui reikalingi dokumentai:

Pirmi 5 susitikimai: Pradėkite savo verslą

Mokiniai įvertins savo asmenines savybes ir verslumo bruožus, pasirinks, kokias pareigas kiekvienas komandos narys norėtų užimti, apžvelgs galimus būdus, kaip finansuoti savo įmonę ir pradės generuoti skirtingas idėjas savo bendrovei.

Antras susitikimas: Patenkinkite rinkos poreikį

Mokiniai generuoja skirtingas idėjas, kurios galėtų patenkinti rinkos poreikį ir išspręsti esamas problemas. Jie nustato, kurios verslo idėjos būtų potencialios ir turėtų toliau būti aptariamos detaliau.

Trečias susitikimas: Pasirinkite idėją

Mokiniai atlieka savo geriausių produktų ar paslaugų tyrimų analizes ir remiantis skirtingais faktoriais nusprendžia, kurią idėją turėtų rinktis.

Ketvirtas susitikimas: Sukurkite struktūrą

Mokiniai suformuoja savo komandą, pasiskirsto aiškiomis atsakomybės ir pradeda kurti savo verslo planą.

Penktas susitikimas: Įkurkite savo verslą

Komandos nariai praneša apie savo užduočių atlikimą (finansų, pardavimų, žaliavų tiekimo, marketingo) ir kartu visi priima bendrą sutarimą dėl verslo įkūrimo. Mokiniai kartu užbaigia verslo planą ir pradeda savo verslą.

Šeštas-vienuoliktas susitikimas: Valdykite savo verslą

Kiekvieną savaitę komados nariai susitinka, kad pateiktų savo užduočių atnaujinimus, peržiūrėtų prioritetus ir atliktų ar pasiskirstytų naujais darbais, siekiančiai įgyvendinti įmonės tikslus ir uždavinius.

Dvyliktas susitikimas: Metų apibendrinimas ir bendrovės uždarymas

Mokiniai baigia likusias verslo operacijas, likviduoja mokomąją mokinių bendrovę ir nusprendžia, ką darys su pelnu.

Tryliktas susitikimas: Sukurkite asmeninį veiksmų planą

Mokiniai kuria savo asmeninius veiksmų planus, remiantis žiniomis ir patirtimi, kurią įgijo šios programos metus. Gal vieni mokiniai norės daugiau pastiprinti tam tikras kompetencijas, kiti sugalvos įkurti tikrą verslą.