Prisijunkite prie Lietuvos Junior Achievement tinklo, kuriame jau apmokyta daugiau nei 500 mokytojų, į veiklą kasmet įsitraukia 150+ verslo savanorių, mentorių. Padėkite savo mokiniams rasti sąsajas tarp to, ką jie išmoksta mokykloje ir galėtų pritaikyti gyvenime.

Pagrindinės kompetencijos, kurios yra skatinamos – finansinis ir ekonomikos raštingumas, verslumas, pasiruošimas darbo rinkai.

Individualizuotas mokymas

LJA bendradarbiauja su jumis, kad užtikritumėme mokymą pagal jūsų pasirinktą programą, poreikius bei klasės lygį. Laiko įsipareigojimas yra lankstus, kad maksimaliai padidintų jūsų norimą pasiekti poveikį. Programos turinys pritaikomas pamokoms, tačiau programos trukmę galima keisti.

Seminarai ir visapusis palaikymas

LJA personalas teikia mokymus, kuriuose siekia parengti jus dirbti su šiomis programomis. Mokymai taip pat yra prieinami elektroninėje mokymosi platformoje, kur galite susipažinti su programos turiniu, užsiėmimų eiga, paruošta medžiaga (pristatymai, video) pamokoms.
Mielai atsakysime į visus jums rūpimus klausimus ir kartu rasime sprendimus jūsų pamokoms ir užsiėmimams.

Kreipkitės:

[email protected]

Ilgametė Lietuvos Junior Achievement verslumo ugdymo „Mokomųjų mokinių bendrovių“ (MMB) programa 2019 m. pereina į kitą lygį ir įgauna pavadinimą „AcceleratorX“, kurios metu mokiniai kuria jaunąsias bendroves arba jaunuosius startuolius.

AcceleratorX programa suteikia 9-12 klasių mokiniams realią verslo patirtį dar mokyklos suole. Mokiniai spręsdami vietos problemą, atliepdami rinkos poreikį arba tiesiog testuodami savo idėjas kuria skirtingus verslus ir skleidžia verslumo dvasią. Ši programa nėra verslo simuliacija, tai realaus verslo kūrimo patirtis supažindinanti, kaip verslas yra vystomas, valdomas bei leidžianti mokiniams patiems priimti svarbiausius su jų verslu susijusius sprendimus. Įkurdami jaunąją bendrovę mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, analizuoja vartotojų poreikį, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodaros kampaniją ir po mokymosi proceso uždaro savo įmonę.

AcceleratorX programa paprastai trunka nuo trijų mėnesių iki vienerių mokslo metų. Ši programa gali būti vykdoma formaliame ugdyme – pamokų metu arba neformalaus ugdymo metu. Programa pasirinktinai gali būti išdėstyta per trylika 2 valandų trukmės susitikimų arba  tam gali būti skiriami 26 susitikimai, kurie truktų 1 valandą. Visa mokymosi medžiaga prieinama internetinėje mokymosi sistemoje.

Mokinių jaunąją bendrovę kuruoja mokykloje dirbantis mentorius (mokytojas (-a), kurie yra apmokomi dirbti pagal metodiką), taipogi mokytojui ir mokiniams padeda ir juos konsultuoja verslo savanoris, mentorius, kuris dalinasi savo įžvalgomis iš rinkos.

Pirmąsias jaunosios bendrovės (JB) veiklos savaites daugiausia laiko teks skirti organizaciniams reikalams. Šiuo laikotarpiu jums daug padės mentoriai. Kai tik išsirinksite bendrovės tarnautojus (prezidentą, viceprezidentus ir pan.) arba bendrovės valdymo komandas, imsitės patys valdyti bendrovę. Šios skilties medžiaga padės jums įkurti ir sėkmingai tvarkyti savo verslą, pateiks bendrovės valdymo gaires ir nukreips sėkmingai veiklai.

Artimiausiu metu jūs kursite savo bendrovę. Šiame etape geriau pažinsite kitus bendrovės narius ir visi kartu, padedami mentorių, apsispręsite, kokia bus jūsų bendrovės struktūra, išrinksite bendrovės pavadinimą, nuspręsite, kokį gaminį gaminsite ar kokią paslaugą teiksite, nusibrėšite bendrovės tikslus. Dar turėsite nuspręsti, kaip prisidėsite prie savo bendrovės sėkmės.

Dirbdami jaunojoje bendrovėje (JB), būdami atsakingi už sprendimų priėmimą, būdami bendrovės valdybos nariu, galėsite formuoti rinkos ekonomikos sistemą, o tuo pat metu rinkos ekonomika darys įtaką jums, jūsų sprendimams ir veiksmams. Vadovausite savo verslui nuo pat jo įkūrimo iki bendrovės panaikinimo. Suvoksite, jog, kad verslas sektųsi, labai svarbus yra bendravimas ir veiksmingas vadovavimas. Dalyvausite priimant svarbiausius bendrovės veiklos sprendimus. Jūsų jaunoji bendrovė veiks lygiai taip pat, kaip ir bet kuri kita privati įmonė šalyje, o bendrovės sėkmė priklausys tik nuo visų jūsų bendrų pastangų.

Jūsų entuziazmas ir noras dirbti bendradarbiaujant su kitais bendrovės nariais lemiamai prisidės prie jūsų bendrovės sėkmės!

Veiklos steigimui reikalingi dokumentai: