„AcceleratorX Junior“

9 mėnesiai

Jaunosios bendrovės steigimas ir susipažinimas su verslo valdymu per asmeninę patirtį.

Plačiau

„Ekonomika ir verslumas“

9 mėnesiai

Eekonomikos ir verslumo vadovėlis ir ugdymo programa, sukurta ilgamečių Lietuvos Junior Achievement bendruomenės narių

Plačiau

„Daugiau nei pinigai“

5 pamokos

Finansinio raštingumo ir antreprenerystės pagrindai.

Plačiau

„Aš pats“

5 pamokos

Pirmas susipažinimas su ekonomika ir jos veikimu per žaidimą.

Plačiau

„Aš pats“

5 pamokos

Susipažinimas su finansiniu raštingumu ir profesiniu rengimu, verslo, ekonomikos mokslų sritimis.

Plačiau

„Tai mano verslas“

6 pamokos

Platesnis susipažinimas su verslo sąvoka ir galimybė išbandyti verslininko mąstymo modelį.

Plačiau