Nevyriausybinė ekonominio švietimo organizacija Lietuvos Junior Achievement 2018 m. pažymėjo 25 savo gyvavimo metus – tai ketvirtis atkūrimo šimtmetį švenčiančios Lietuvos valstybės amžiaus. Per tuos metus LJA ekonomikos žinių sėmėsi ir verslumo ugdymo programoje dalyvavo šimtai tūkstančių moksleivių. Šiandien jie sudaro didelę alumnių bendruomenę nestokojančią išskirtinių žmonių, kurie tapo ryškiomis ir visuomenei žinomomis verslo ir kitų sričių asmenybėmis.

LJA alumnius vienijantis bruožas – gebėjimas matyti plačiai, kurti idėjas ir projektus nešančius vertę ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui.

Šios gražios sukakties proga Lietuvos Junior Achievement inicijavo pirmuosius savo alumnių apdovanojimus GOAL! – Generation of Achievers Lithuania 2018.

Apdovanojimų tikslas – įvertinti motyvuotus verslius lyderius už jų nuveiktus darbus, parodyti Lietuvos Junior Achievement organizacijos kuriamą ilgalaikę vertę visuomenei.

Kvietėme pastebėti, įvertinti ir nominuoti iškiliausius LJA alumnių narius. Ieškome verslo, visuomenės ir bendruomenių lyderių inicijuojančių verslus, kuriančių nevyriausybines organizacijas, darančių pokyčius privačiame ir viešajame sektoriuose – žinome, kad XXI a. Lietuvą kuriančių LJA alumnių galime sutikti visose gyvenimo srityse.

GOAL apdovanojimas suteikiamas, jei LJA alumnis yra:

  • ryškus verslo, visuomenės, kultūros ir mokslo lyderis;
  • pokyčių iniciatorius ir įgyvendintojas;
  • savo veikla auginantis verslo, nevyriausybinę, kt. organizaciją;
  • kuriantis darbo vietas;
  • keliantis aukštus tikslus ir siekiantis rezultato, kuriuo daliniesi su visuomene;
  • sektinas pavyzdys kitiems;
  • sąžiningas, patikimas ir iniciatyvus, gebantis bendrauti ir išklausyti, turintis viziją ir jos siekiantis.

Pirmieji apdovanojimai įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pasimatysime, pažymėjome ryškiausius pėdsakus visuomenėje palikusius LJA alumnių lyderius.

Kandidatus vertino komisija, kurią sudarė LJA valdybos nariai ir steigėjai.