Tarpdalykinė mokymo programa „Mano bendruomenė“ padeda siekti finansinio raštingumo, profesinio rengimo akademinių žinių, o taip pat pažinti verslo, ekonomikos ir socialinių mokslų sritis, gerinti skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžius.


Programos „Mano bendruomenė“ praktinės užduotys susieja profesinį rengimą su pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymo tikslais, įskaitant klausimus, kaip piliečiai prisideda prie bendruomenės gerovės ir kokios naudos gauna.
Mokymo programos temos apima darbą ir profesijas, gamybą, naujovių kūrimą, darbo užmokestį ir mokesčius, valstybės valdymą, pinigus, verslą ir sprendimų priėmimą.
Mokymo programą sudaro penkios pamokos ir papildomos veiklos.

Pirmasis programos „Mano bendruomenė“ mokytojų parengimo seminaras, 2019 m.


Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  • paaiškinti, kas yra bendruomenė;
  • atpažinti įvairius darbus ir profesijas ir paaiškinti, kodėl kiekvienam darbui reikia konkrečių įgūdžių;
  • nurodyti, kuo bendruomenei naudingi verslo įmonių ir valstybės institucijų sukuriami darbai;
  • apibūdinti pinigų srautų judėjimą bendruomenėje;
  • paaiškinti, kaip mokesčiai naudojami valstybės paslaugoms teikti;
  • suprasti, kad balsavimas yra atsakingų piliečių pareiga ir būdas bendruomenės poreikiams patenkinti.

Dėl mokytojų parengimo mokykloje dirbti su šia verslumo ugdymo programa kreipkitės į LJA komandos narę Jūratę Raudoniūtę: kontaktai_Jūratė_Radoniūtė