June

2024.06.18 - 2024.06.21

Programos „Ekonomika ir verslumas“ parengiamieji seminarai mokytojams

Kviečiame mokytojus dalyvauti „Lietuvos Junior Achievement“ organizuojamame programos „Ekonomika ir verslumas“ 40 val. trukmės mokytojų parengimo seminare, kuris vyks 2024 m. birželio 18–21 d. Kaune.

Ekonomikos ir verslumo programos mokytojų parengimo seminarus išklausę mokytojai (bet kokio mokomojo dalyko) įgyja teisę nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. dirbti ekonomikos ir verslumo mokytojais bet kurioje Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje, jiems užskaitoma turima pedagoginė kvalifikacija.

Seminaro kaina (dalyvio mokestis) – 500 eurų (į kainą įskaičiuotos nakvynės Kaune, kavos pertraukos, pietūs, seminaro medžiaga, kvalifikacijos pažymėjimas).

Programa akredituota „Lietuvos Junior Achievement“ ir gali būti apmokama iš mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.

Kviečiame į seminarą užsiregistruoti iki gegužės 3 dienos.