August

2021.08.18 - 2021.08.20

Antreprenerystės vasaros akademija – praktinio verslumo ugdymo mokymo kursai mokytojams

Praktinio verslumo udymo mokymo kursai skirti mokytojams, kurie vykdys praktinio antreprenerystės ugdymo programą „AcceleratorX“ mokyklose 9 – 12 klasių mokiniams.

Mokymo kursų metu mokytojai praktiškai susipažins su jaunųjų bendrovių (mokomųjų mokinių bendrovių – MMB) programa „AcceleratorX“. Patys praeidami pagrindinius programos etapus, ne tik supras esminius bendrovių kūrimo principus, bet ir įgis ar tobulins praktinius verslumo įgūdžius.

Mokydamiesi patirties metu, mokytojai taip pat susipažins, su kokiais pagrindiniais sunkumais gali susidurti bendroves kuriančios mokinių komandos, kaip juos galima spręsti.

Baigę mokymo kursus pedagogai gebės savarankiškai vykdyti praktinio verslumo ugdymo programą „AcceleratorX“ 9-12 klasių mokiniams, konsultuoti moksleivius bendrovių steigimo ir valdymo klausimais.

Mokymo kursai rengiami pagal projektą „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)“, kurį inicijavo verslumo ir eksporto plėtros agentūra  „Versli Lietuva“, įgyvendina jaunimo antreprenerystės ugdymo organizacija  „Lietuvos Junior Achievement“.