„Lietuvos Junior Achievement“ savo 1,2% GPM šiemet kviečia skirti tiems, kam to reikia labiausiai

Pastarojo meto iššūkiai mums visiems priminė koks svarbus valstybei yra dėl gerbūvio visuomenėje dirbančių ne pelno sektoriaus dalyvių indėlis, todėl šiais metais jaunimo verslumo ugdymo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ su šūkiu „Užteks visiems“ savo pajamų mokesčio dalies paramą skirti kviečia dėl vaikų gerovės dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniams verslams.

Tarp jų – vaiko teisių apsauga, saugios vaikystės užtikrinimu Lietuvoje besirūpinančios ir globą suteikiančios organizacijos, bendrijos ir socialiniai verslai dirbantys dėl vaikų su negalia ir iniciatyvos padedančios vaikams iš socialiai jautrių visuomenės grupių. Taip pat ir teigiamus pokyčius vaikų ugdyme ir apskritai švietime vykdančios edukacinės iniciatyvos.

„Didžiausia mūsų, kaip moksleivių verslumą, finansinį raštingumą ir pasiruošimą karjerai ugdančios organizacijos vertybė – tikėjimas beribiu jaunų žmonių potencialu ir pagarba visų jų gabumams, kūrybiškumui ir svajonėms. Norėdami įkvėpti ir paruošti jaunus žmones siekti sėkmės pasaulinėje rinkoje suprantame, kad pirmiausia turi būti pasirūpinta jų gerove. Todėl šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu kartu su komanda dėmesį atkreipti nusprendėme į kolegas ne pelno sektoriuje ir į socialinius verslus dirbančius būtent dėl vaikų gerbūvio“, – sako organizacijos direktorė Andželika Rusteikienė.

Savo 1,2% GPM „Lietuvos Junior Achievement“ komanda šiemet skirti kviečia:

Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“, savo veikla skatinančiai teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos gyvenime, kad vaikai augtų žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir jaustųsi saugūs bei laimingi.

Paremk: https://bit.ly/paremkgelbekitvaikus

Plačiau apie organizaciją: https://bit.ly/apiegelbekitvaikus

Visuomeninei tėvų savipagalbos organizacijai „PAGAVA“. Į bendriją susibūrę kurčius ir neprigirdinčius vaikus auginantys tėvai siekia didesnės kurčių vaikų integracijos į visuomenę, visapusiško jų gebėjimų ugdymo ir specialių poreikių tenkinimo.

Paremk: https://bit.ly/paremkpagava

Plačiau apie bendriją: https://bit.ly/apiepagava

VšĮ „Penki pojūčiai“. Tai socialinis verslas, užsiimantis sensorinių erdvių bei darbo su vaikais, mokymų ir individualizuotų pasunkintų priemonių gamybos veiklomis. 2019 metais Vilniuje atidarytame vaikų raidos sutrikimų terapijos ir konsultacijų centre viešoji įstaiga teikia paslaugas šeimoms su sutrikusios raidos ar negalią turinčiais vaikais.

Plačiau apie centrą: https://bit.ly/apiepenkipojuciai

Iniciatyvai „Prirašytos rankos“, padedančiai kurti bendrystę tarp kalinčiųjų ir jų bendraamžių savanorių, siekiančiai padėti nusikaltimus padariusiems vaikams ir jaunuoliams grįžti ir integruotis į aktyvų, prasmingą ir visavertį visuomenės gyvenimą.

Paremk: https://bit.ly/paremkprirasytosrankos

Iniciatyvos Feisbuko puslapis: https://bit.ly/prirasytosrankosFB

Programai „Renkuosi mokyti“, siekiančiai į mokyklas pritraukti jaunus, akademiškai ir intelektualiai stiprius, motyvuotus, į pagalbą kitam orientuotus žmones, kurie yra pasiruošę padėti kiekvienam vaikui, o ypač tiems, kuriems trūksta įkvepiančio pavyzdžio, palaikymo, nuoširdaus dėmesio bei individualizuoto mokymo. Programą įgyvendina Mokyklų tobulinimo centras (MTC), inicijuojantis ir vykdantis įvairias teigiamus pokyčius švietime skatinančias veiklas ir padedantis Lietuvos mokykloms tobulėti.

Paremk: https://bit.ly/paremkrenkuosimokyti

Plačiau apie programą: https://bit.ly/apierenkuosimokyti

Plačiau apie MTC: https://bit.ly/apieMTC

Nevyriausybinei organizacijai „SOS vaikų kaimai“. Tai vaikų gerovės siekianti organizacija, suteikianti ilgalaikę, šeimos modeliu paremtą globą našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padedanti socialinės rizikos šeimų vaikams. „SOS vaikų kaimai“ Lietuvoje pagalbą teikia 1000 vaikų, kurie bent vieną, du arba tris kartus buvo skriausti suaugusių.

Paremk: https://bit.ly/paremksosvaikukaimai

Plačiau apie NVO: https://bit.ly/apiesosvaikukaimai

Socialiniam verslui „Verslas ar menas“, savo veikla siekiančiui suteikti galimybę neregiams, ypač vaikams, skaityti tokias pačias knygas, kokias skaito regintieji. Taip pat kūrybinėmis, edukacinėmis programomis ir kita socialine veikla padedančiui atsiskleisti neregių vaikų ir jaunimo gabumams.

Plačiau apie socialinį verslą: https://bit.ly/apieverslasarmenas

Kaip pajamų mokesčio dalį paramai skirti e. būdu? Dalinamės Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) instrukcija.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *