Kviečiame ugdymo įstaigas dalyvauti atrankoje pilotiniame projekte finansiniam raštingumui stiprinti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir „Lietuvos Junior Achievement“ vykdys jau antrąjį pilotinį projektą finansiniam raštingumui stiprinti ir kviečia ugdymo įstaigas, vykdančias priešmokyklinio ir (arba) pradinio ugdymo programas, dalyvauti bandomajame projekte finansiniam mokinių raštingumui stiprinti. Prioritetas teikiamas tautinių mažumų mokykloms, bet paraiškas gali teikti visos Lietuvos mokyklos, vykdančios priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas.

 Projektas prasidės šių metų rugsėjo 1 d. Projekto metu bus išbandoma „Junior Achievement“ adaptuota ir finansiniam raštingumui stiprinti skirta programa „Aš pats“. Planuojama, kad projektas bus išbandomas 10-yje ugdymo įstaigose, kuriose yra priešmokyklinės ir (arba) pirmos klasės.

Atrenkant mokyklas bus atsižvelgiama į tai, ar mokykla motyvuota dalyvauti projekte, kokia mokytojų patirtis ugdyti finansinį raštingumą, ar mokykla gebėtų sutelkti komandą, ar steigėjas pritaria, kad mokykla dalyvautų, ir pan.

 Finansinį raštingumą stiprinanti programa „Aš pats“ truks metus. Per tą laiką mokyklų komandos dalyvaus mokymuose, kituose renginiuose apie finansinį raštingumą, su socialiniais partneriais. Projektą užbaigs finansinio raštingumo mugė.

 Mokyklos, kurios norėtų dalyvauti atrankoje, turėtų užpildyti registracijos formą: https://forms.gle/MqwBS6LMqzvHeyuQ6 (įkelti užpildytą paraišką bei raštišką laisvos formos steigėjo pritarimą) iki gegužės 25 d. (imtinai).

Atrinktos mokyklos bus informuotos elektroniniu paštu, sąrašas paskelbtas birželio 2 d. „Lietuvos Junior Achievement“ interneto puslapyje www.lja.lt.

Jei kiltų klausimų, reikėtų rašyti el. paštu [email protected] arba skambinti tel. 8 650 64 466, (8 5) 261 64 13.

Atrankos kriterijai

Paraiškos forma

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *