Pradinio ugdymo programą vykdančių mokyklų pilotinio projekto finansiniam raštingumui stiprinti, ATRINKTŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS

Dėkojame visoms atrankoje dalyvavusioms mokykloms. Visos teikusios paraiškas mokyklos išsamiai ir motyvuotai išsakė savo norą dalyvauti projekte, stiprinant pradinukų finansinio raštingumo kompetenciją. Svarbiausia, esame dėkingi už Jūsų kasdieninį darbą ir pastangas inovatyviai organizuoti ugdymo procesą, norą savo mokiniams suteikti šiuolaikiniam gyvenimui reikiamų kompetencijų.

Pilotinio projekto atranka pasižymėjo dideliu mokyklų aktyvumu, gavome net 64 paraiškas iš visos Lietuvos. Paraiškos nudžiugino Jūsų veiklų gausa finansinio raštingumo ugdymo tema, mokyklų ir mokytojų įsitraukimu. Visos pateiktos paraiškos atitiko atrankos konkursui keliamus reikalavimus, todėl iš visų paraiškas pateikusių atrinkome tas mokyklų komandas, kurioms tikslingai reikia pastiprinti finansinio raštingumo ugdymą, nes pačios įsivertino, kad jų mokyklose žemas mokinių socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas.

Pateikiame atrinktų mokyklų sąrašą (spauskite čia). Šioms mokykloms 2019 m. gegužės 20 d. bus išsiųstas atskiras elektroninis laiškas su pilotinio projekto informacija.

Kadangi sulaukėme tokio didelio aktyvumo, bendrojo ugdymo įstaigoms, kurios nebuvo atrinktos VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ pateiks išskirtinį pasiūlymą vykdyti programą „Mano bendruomenė“ ne pilotinio projekto rėmuose. Pasiūlyme bus numatyti 1 dienos mokymai (rugsėjo mėnesį), 1 metodinės medžiagos komplektas „Mano bendruomenė“, galimybė dalyvauti mokinių konkurse „Mano bendruomenė“.

Jeigu turite klausimų visada galite parašyti arba paskambinti Jūratė Raudoniūtė, el.paštas: [email protected], mob. tel. +370 650 64 466.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *