Prisijunkite prie Lietuvos Junior Achievement tinklo, kuriame jau yra daugiau nei 300 mokytojų ir 150+ verslo konsultantų. Padėkite savo mokiniams rasti sąsajas tarp to, ką jie išmoksta mokykloje ir galėtų įgyti kurdami verslą.

Individualizuotas mokymas

LJA bendradarbiauja su jumis, kad užtikritumėme mokymą pagal jūsų pasirinktą programą, poreikius bei klasės lygį. Laiko įsipareigojimas yra lankstus, kad maksimaliai padidintų jūsų daromą poveikį. Vidurinių mokyklų klasėsėms yra numatomi seansai prilyginami pamokoms, tačiau programos trukmę galima keisti.

Seminarai ir visapusis palaikymas

LJA personalas teikia mokymus, kuriuose siekia parengti jus dirbti su šiomis programomis. Mokymai taip pat yra prieinami Elektroninėje Mokymosi platformoje, kur galite susipažinti su programos turiniu.
LJA personalas gali atsakyti į visus jūsų klausimus arba pateikti pasiūlymus dėl jūsų vykdomų programų, tad visada kreipkitės.

Verslumo įgūdžių pasas (iš anglų kalbos – Entrepreneurial Skills Pass, toliau – ESP) – tai kvalifikacija, įrodanti 15 – 19 amžiaus mokinių verslumo įgūdžius įgytus mokomųjų moksleivių bendrovių (MMB) kūrimo ir veiklos vykdymo metu. Verslumo įgūdžių pasas (VĮP) atspindi reikalingą žinių ir kompetencijų lygį norint įsteigti ir tinkamai valdyti sėkmingą verslą.

Tai yra sertifikatas, kuris neabejotinai papildys abituriento ir absolvento CV. VĮP patvirtina jaunuolio praktinius įgūdžius, kurie yra reikalingi sėkmingos karjeros startui.

Kaip dalyvauti?

  1. Mokiniai įkuria MMB ir aktyviai dalyvauja jos veikloje.
  2. Programos dalyviai atlieka du savo verslumo kompetencijų įvertinimo (self-assessment) klausimynus specialiai tam skirtoje platformoje. Šiuos klausimynus mokiniai gali pildyti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis.
  • Pirmąjį klausimyną reikia atlikti pradedant MMB veiklą.
  • Antrąjį klausimyną MMB atlieka veiklos pabaigoje. 
  1. Išlaikomas galutinis ESP egzaminas mokslo metų pabaigoje.

VĮP egzaminas šiais mokslo metais vyks ir lietuvių kalba.

VĮP egzaminas yra aukšto lygio ir reikalauja studentų dėmesio, kritinio ir produktyvaus mąstymo. Reikalingas tiesioginis mokymas ir (arba) individualus mokymasis egzaminui. Todėl mokytojams ir mokiniams yra suteikiamos papildomos mokymo medžiagos.

Kokia programos nauda?

  • Įteikiamas tarptautinis sertifikatas, kuris yra puikus įrodymas apie turimus verslumo įgūdžius bei verslo žinias.
  • Sertifikatas pripažįstamas projekto partnerių verslo ir mokslo institucijose.
  • Suteikiama galimybė dalyvauti JA Europe organizuojamuose renginiuose.

 

Verslumo įgūdžių pasas (VĮP) yra tarptautinio projekto karjeros įgūdžių ugdymui Europoje dalis (anglų k. – European Business Campaign on Skills for Jobs), inicijuota CSR Europe ir JA Europe organizacijų, kurios kviečia verslą sutelkti jėgas kovojant su svarbiausiais bei didžiausią riziką keliančiais veiksniais: nedarbas, verslumo įgūdžių trūkumas, socialinės ekonomikos tobulėjimo stagnacija ir t.