MMB stendas yra vieta, kur bendrovė susitinka su savo klientais ir vertinimo komisijos nariais. Pirmasis įspūdis visada labai svarbus, prisiminkite tai ruošdami savo stendą. Vertinimo komisija taip pat galės stebėti, kaip jūs pristatote savo bendrovę kitiems mugės dalyviams bei svečiams.

Stendas1Stendas2Stendas3  

 

Per stendų sesiją MMB mugės dalyviai turės puikią progą pabendrauti vieni su kitais, aplankyti ir įvertinti bendrovių stendus, susipažinti, o gal ir įsigyti mokomųjų mokinių bendrovių produkcijos.

Bendrovės stendo vertinimo kriterijai:

-                      Stendo apipavidalinimas   (iki 30 taškų)

Stende turėtų būti pateikiama vizualinė informacija apie bendrovę, jos produktą ar paslaugą. Jis gali būti skirtas bendrai informacijai pateikti, skatinti pardavimus ar formuoti požiūrį į bendrovę. Kaip iš stendo galima spręsti apie bendrovės verslą/jos misiją, produktą ar paslaugą?

-                      Produkto/paslaugos idėjos pristatymas    (iki 20 taškų)

Produkto/paslaugos atsiradimas ir jo/jos reikalingumo tyrimas.

-                      Pardavimo technika ir produkto išmanymas   (iki 30 taškų)

Stendas suteikia galimybes pristatyti savo produktą ar paslaugą ir aktyviai prekiauti. Mugė suteikia bendrovei puikią progą rinkoje susitikti su savo klientais, gauti atgalinį ryšį bei galimybę pasimokyti, kaip toliau veikti ir ko dar reikia bendrovės progresui. Vertinama, kaip bendrovė išnaudoja šias galimybes.

-                      Komandinis darbas    (iki 10 taškų)

Vertinama, kaip bendrovės nariai bendradarbiauja pristatydami stendą ir savo bendrovę.

-                      Stendo išskirtinumas   (iki 10 taškų)

Ar stendas pasižymi išskirtiniais, kūrybiniais bruožais (pvz. įdomus, žaismingas pristatymas, kūrybiškas stendo komponavimas); veikla, tiesiogiai besisiejanti su produktu ar bendrove; dalykai, kurie patraukia, sudomina jus; įsimintina frazė apie bendrovę.

Stendas skirtas pademonstruoti bendrovės narių pardavimų įgūdžius ir bendrovės produkto ar paslaugos pristatymą. Svarbu būti aktyviems, naudoti stendą, išmanyti apie produktą ir bendrovę bei domėtis potencialiais klientais. Vertinant atsižvelgiama, kaip pasitinkate klientus, kaip su jais bendraujate, kaip stendą panaudojate pristatymui ar pardavimams.

Prie bendrovės stendo gali būti mokytojas ir/ar verslo konsultantas.