Rekomendacinės MMB vertinimo gairės:

 Nominacij vertinimai