Apie ataskaitą

MMB veiklos ataskaita – tai galimybė apibendrinti bendrovės veiklą. Ja atsiskaitoma už atliktą darbą, parodoma, ko pavyko pasiekti. Joje turi atsispindėti bendrovės tikslai ir strategijos, pasiekimai, rizikos faktoriai ir įveikti iššūkiai. Svarbu pabrėžti, ko išmokta, kokios naujos informacijos, žinių bendrovės veikla suteikė, kaip sekėsi dirbti komandoje, kaip kartu pavyko įveikti iššūkius. Taip pat ir bendrovės veiklos finansiniai rezultatai (balansas), bei kaip jie buvo pasiekti yra neatskiriama bendrovės ataskaitos dalis.

Gera ataskaita turėtų atrodyti kaip vientisas dokumentas, o ne atskirų temų rinkinys. Veikiančiai akcinei bendrovei yra svarbu, kad apie jos veiklą, ypač jeigu ji sėkminga, žinotų ir tie žmonės, kurie bendrovėje nedirba – akcininkai, bankininkai, potencialūs investuotojai, tiekėjai ir klientai. Veiklos ataskaita yra vienas svarbiausių informacijos apie bendrovę pateikimo būdų. Todėl ataskaita turi būti patraukli, jos apipavidalinimas turi atitikti bendrovės įvaizdį, ji turi būti lengvai skaitoma, neperkrauta informacija. Pateikti aprašymai, pasisakymai apie veiklos metu įgytus bendrovės narių asmeninius įgūdžius, darbą komandoje, veiklos ar produkto iliustracijos (fotografijos) ataskaitai suteikia individualumo. Specifinių bendrovės veiklos ypatybių paminėjimas ir aprašymas suteiks platesnį vaizdą apie bendrovės veiklą.

Ataskaita – informacija apie jus: ko jūs išmokote, kokius siekius ir kaip įgyvendinote.

 

Apipavidalinimas:

 • Konkursui pateikiamas vienas MMB veiklos ataskaitos egzempliorius, kurio apimtis ne daugiau kaip 20 puslapių, įskaitant grafikus, nuotraukas ir kt. Teksto šriftas – Times, ne mažiau kaip 12 punktų. (iki 3 taškų)
 • Pirmajame MMB veiklos ataskaitos puslapyje turi būti nurodyta (iki 3 taškų):
  •        Mokykla, bendrovė, leidimo numeris, veiklos laikotarpis.
  •        Mokytojo bei verslo konsultanto vardas ir pavardė.
 •   Ataskaita turi būti patvirtinta mokytojo ir/arba verslo konsultanto. (iki 2 taškų)
 •   MMB veiklos ataskaitos pabaigoje pridėkite bendrovės prezidento laišką akcininkams. (iki 2 taškų)

 

Ataskaitos skyriai (rekomenduojami MMB veiklos ataskaitos skyriai, jų turinys; į šiuos punktus atsižvelgiama vertinant):

 • Santrauka (ne daugiau kaip 1 psl.). Santraukoje turi būti: bendrovės pavadinimas, misija, produktas/paslauga, finansinių rezultatų ir MMB veiklos apžvalga.
 • Bendrovės apžvalga. Verslo tikslas, istorija, idėjos atsiradimas, dabartinė padėtis, bendra strategija ir tikslai. Kokie verslo uždaviniai?
 • Produktai ar paslaugos. Produktų ar paslaugų aprašymas. Produktų ar paslaugų savybės, bruožai, naudingumas. Kainodaros strategija ir esamas produkto/paslaugos raidos etapas. Originalus (pačių sukurtas), ar ne, gal inovatyvus?
 • Veikla. Produkto gamybos (paslaugos teikimo), produkcijos ar paslaugos kainų, pelningumo, veiklos ir reikalingų išteklių planavimas ir įgyvendinimas.
 • Rinka ir rinkodaros strategija. Rinkos aprašymas, konkurencijos rinkoje analizė, poreikių nustatymas ir rinkodaros strategija, rinkos galimybės ir prieinamumas, išskirtinės galimybės.
 • Pardavimai ir reklama. Bendrovės reklamos bei rinkodaros veiksmai ir būdai, pardavimų strategija, pardavimų tikslai ir uždaviniai, darbuotojų mokymai ir pardavimų eiga, kaip tai derinosi prie bendrovės tikslų ir strategijų.
 • Valdymas. Bendrovės valdymo ir komunikacijų struktūra. Bendrovės gebėjimai (vadybos, darbo komandoje) įgyvendinti pasirinktą strategiją, atsižvelgiant į veiklos eigoje iškilusius sunkumus bei išmoktas pamokas ir kaip tai juos paveikė ir sustiprino kaip komandą (išskirtiniai gebėjimai, kompetencijos). Darbuotojų poreikis ir eilinių bendrovės narių vaidmuo įgyvendinant bendrovės tikslus. Ryšiai su verslo konsultantu ir mokytoju.
 • Finansiniai rezultatai. Bendrovės uždarymo informacija, pajamų paskirstymas. Reikalingos lėšos ir jų panaudojimas. Akcinis kapitalas. Prielaidos, susijusios su finansais.
 • Bendrovės ateities perspektyvos. Bendrovės ateities perspektyvos, plėtros galimybės. Ar bendrovė pristato ateities galimybes, idėjas? Net jei MMB programa trunka tik keletą mėnesių, o tada bendrovė uždaroma, prielaidos apie ateitį yra gyvybiškai svarbios. Kaip būtų galima tęsti verslą, kad jis nuosekliai vystytųsi? Tolesnė galima veikla – ar reali, atsižvelgiant į bendrovės verslo misiją?
 • Finansinė ataskaita. Lengvai skaitoma ir suprantama, nuosekliai ir efektyviai fiksuojama finansinė veikla. Pateikta pelno–nuostolio ataskaita ir balansas. Ataskaita gali būti pateikta kaip galutinė arba fiksuotai datai (jeigu bendrovė veiklos dar nebaigė).

      (Už kiekvieną iš šių punktų gali būti skiriama iki 4 taškų.)

 

Vertinant atsižvelgiama į aprašymo aiškumą, įdomų rekomenduojamų ataskaitos punktų aprašymą. Baudos taškai gali būti skiriami už apipavidalinimo reikalavimų nesilaikymą, nerišlų tekstą, stiliaus ir gramatines klaidas.