Laikas pradėti veikti...

Šiame veiklos etape jūs turite susikaupti ir imtis darbo. Sukursite verslo strategiją, kuri nulems jūsų bendrovės sėkmę.

Jūs turėsite sutelkti visą savo dėmesį ir suvokti savo bendrovės verslo strategiją, specifinius jūsų skyriaus tikslus ir uždavinius, įsiklausyti į kitų skyrių rekomendacijas ir lanksčiai jas taikyti.

Verslo valdymas – tai nenutrūkstama veikla. Verslas nesiplėtoja savaime, jį reikia valdyti, stebėti, kontroliuoti. Dėl šios priežasties įmonės vadovai turi:

  • Nustatyti tikslus ir suformuoti įgyvendinimo strategijas.
  • Tirti savo gaminių ar paslaugų rinką.
  • Pirkti medžiagas, įrengimus, įrankius ir kitas reikalingas priemones už geriausią kainą.
  • Sukurti rinkodaros strategiją ir nustatyti pardavimų užduotis.
  • Kruopščiai tvarkyti finansinius įrašus.
  • Samdyti, mokyti ir skatinti darbuotojus.

Visos šios užduotys yra svarbios ir jas reikia gerai apmąstyti ir suplanuoti. Deramai parengtas verslo planas gali padėti vadovams visas šias užduotis išsamiai išnagrinėti ir sumažinti išlaidas.

 

Verslo planas

Verslo planas – tai aiškios struktūros dokumentas, aprašantis bendrovės tikslus, uždavinius ir strategijas, reikalingas jiems įgyvendinti.

Verslo plano, kurį parengs jūsų mokinių bendrovė, paskirtis yra padėti užsibrėžti bendrovės uždavinius ir ją valdyti.

Verslo planas reikalingas numatyti verslo nišai, jame turi būti aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, numatoma įgyvendinimo strategija ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinė informacija.

Verslo strategija, nesvarbu, ar tai būtų trumpalaikis ar ilgalaikis strateginis planas, padės visiems darbuotojams susitelkti ir siekti užsibrėžtų tikslų. O tai reiškia nustatyti pirkėjų poreikius ir tobulinti reikiamus įgūdžius bei sukurti gaminį ar paslaugą, kurie tenkintų tuos poreikius. Tam reikia užsibrėžti aiškius ir tikroviškus tikslus, energingai ir nenuilstamai dirbti ir būti įsitikinusiems, kad visi, pradedant prezidentu bei vadybininku ir baigiant valandiniu darbuotoju, juos supranta.

 

Buhalterinė apskaita

Tam, kad susigaudytumėte daugybėje sąskaitų, nepamirštumėte teisingai sumokėti mokesčių, žinotumėte, kiek jūsų bendrovė skolinga ir kiek bendrovei skolingi kiti, ir kad pagaliau įsitikintumėte, ar verta plėtoti verslą, tvarkoma buhalterinė apskaita.

Formuojant mokinių bendrovės įstatinį kapitalą, parduodamos akcijos. Dokumentuojant akcijų pardavimą, pildomas „Akcijų pardavimo žiniaraštis“, kuriame pasirašo kiekvienas akcininkas, nusipirkęs akcijas ir sumokėjęs pinigus.

Mokinių bendrovės visas ūkines operacijas turi registruoti pagrindiniame apskaitos registre – „Ūkinių operacijų registravimo žurnale“. Įrašai daromi chronologine tvarka, žurnalas pildomas ne rečiau, kaip kartą per savaitę. naudojant pirminius dokumentus – kasos pajamų orderius, kasos išlaidų orderius (griežtos atskaitomybės dokumentai), aktus, algalapius, pardavimų lenteles ir kt.

Tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui apskaityti naudojamas „Algalapis“. Naudojantis juo išmokami atlyginimai. 

„Pelno (nuostolio) ataskaita“ užpildoma automatiškai, pildant „Ūkinių operacijų registravimo žurnalą“.

„Dividendų išmokėjimo žiniaraštis“ pildomas apskaičiavus dividendus jų išmokėjimo ir akcijų grąžinimo metu. Visai išmokėtai sumai pildomas vienas kasos išlaidų orderis ir šiuo veiksmu mokinių bendrovė savo veiklą baigia.

 

Dokumentai:

MMB prašymo priimti į darbą forma

MMB dalyvio CV

Darbo sutartis

Protokolo šablonas

MMB buhalterinė apskaita

Elektroninis akcijų pardavimo žiniaraštis (EUR)

MMB lankomumo lapas

MMB kasos išlaidų orderis (EUR)

MMB kasos pajamų orderis (EUR)

MMB buhalterinis žurnalas

Elektroninė pardavimų lentelė (EUR)

Elektroninis algalapis (EUR)