Paskutinės veiklos savaitės...

Per paskutines bendrovės veiklos savaites jūs turėsite baigti gamybą arba paslaugų teikimą. Jeigu gaminote gaminį, turėsite susitelkti ties likusių atsargų pardavimu. Jeigu jūsų bendrovė teikė paslaugas, turėtumėte susisiekti su klientais ir patikrinti, ar visi jūsų įsipareigojimai jiems iki galo ir kokybiškai atlikti. Tarnautojai ar valdymo komandos turės pasirūpinti, kad visi bendrovės dokumentai būtų tiksliai ir kruopščiai sutvarkyti. Jie taip pat turi prižiūrėti, kad būtų apmokėtos visos sąskaitos, išmokėtas darbo užmokestis, atlyginimai ir komisiniai, bei parengti metinę ataskaitą, kurią reikės išdalyti akcininkams kartu su jiems priklausančiais dividendais. Paskutinio bendrovės valdybos susirinkimo metu jūs įvertinsite savo bendrovės veiklą, apsvarstysite problemas ir laimėjimus.

Kitaip negu kitos verslo įmonės, mokinių bendrovės yra uždaromos dėl to, kad jų veiklos laikas ribojamas. Tiksli veiklos baigties data yra nurodoma mokomosios mokinių bendrovės kūrimo leidime, kurį jūs gavote registruodami savo bendrovę.

Laikydamiesi bendrovės uždarymo tvarkaraščio, jūs ir jūsų bendrovės nariai gali suplanuoti uždarymo tvarką.

Uždarydami bendrovę jūs turėsite pateikti Lietuvos Junior Achievement šiuos užpildytus dokumentus el. paštu info@lja.lt: 

 

Dokumentai:

Elektroninis dividendų išmokėjimo žiniaraštis (EUR)

Metinės ataskaitos struktūra

MMB buhalterinis žurnalas

Veiklos santrauka