MMB medžiaga ir etapai

MMB veiklai yra skirtas vadovėlis mokiniams "Verslumo dvasia" ir atitinkama mokytojo ir konsultanto knyga. Šias knygas galima įsigyti iš Lietuvos Junior Achievement.

MMB vadovėlio mokiniams "Verslumo dvasia" ištrauka

Mokytojo ir konsultanto knygos ištrauka

 

MMB medžiaga, papildanti vadovėlį "Verslumo dvasia", skirtą mokomosioms mokinių bendrovėms, išdėstyta pagal veiklos etapus - pradedant nuo bendrovės steigimo ir baigiant jos uždarymu.

MMB steigimas

MMB veikla

MMB uždarymas

 

Kiekviename skyriuje pateikiami dažniausiai reikalingų dokumentų šablonai ir įvairūs jų užpildymo pavyzdžiai. Elektroninės dokumentų pildymo formos papildytos formulėmis, kurios palengvins skaičiavimus ir MMB buhalterijos tvarkymą.

Papildomų dokumentų pavyzdžiai:

MMB apskaitos tvarkymas

Elektroninis akcijų pardavimų žiniaraštis

MMB kasos pajamų orderis

MMB kasos išlaidų orderis

MMB buhalterinis žurnalas

Elektroninė pardavimų lentelė (pavyzdys)

Elektroninis algalapis

Elektroninis dividendų išmokėjimo žiniaraštis