Moksleivių startuoliai - MMB

mok bendroves

    

    JA Mokomosios mokinių bendrovės (MMB)

medalis

Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato pripažinta kaip „Geriausia verslumo ugdymo praktika“. 

Tai ne verslo žaidimas ar verslo simuliacija, tai realus verslas, kurį valdydami mokiniai patiria, kaip veikia nuosavas verslas, taiko mokykloje įgytas žinias, mokosi panaudoti savo talentus ir gebėjimus kuriant ir valdant savo įmonę. (9 – 12 klasėms) 

 

KOMPETENCIJOS                        Verslumas skrituliukas  Finansinis raštingumas  puse skrituliuko Pasirengimas karjerai  skrituliukas

 

Daugiau apie mokomųjų mokinių bendroves (MMB)

Įkurdami MMB mokiniai įgyvendina visą verslo valdymo ciklą: įkuria įmonę, sukaupia pradinį kapitalą, planuoja, kuria savo paslaugą arba produktą bei jį parduoda, vykdo rinkodarą ir uždaro įmonę.

Mokinių bendrovę kuruoja mokytojas (-a), mokytojui ir mokiniams padeda, juos konsultuoja verslo konsultantas. (Daugiau apie galimybę konsultuoti MMB, ieškokite ČIA)

MMB programa paprastai trunka nuo kelių mėnesių iki vienerių mokslo metų, jos metu mokiniai įgyvendina visus tikros bendrovės gyvavimo etapus – nuo verslo idėjos iki jos praktinio realizavimo, nuo registracijos iki jos uždarymo, pasibaigus mokomajai veiklai.

Pagrindiniai MMB bruožai:

  • MMB veiklą gali vykdyti Junior Achievement Ekonomikos ir verslo programos mokiniai.
  • Vienos mokinių bendrovės nariais gali būti tos pačios arba skirtingų klasių bei mokyklų mokiniai.
  • Vieną MMB įkurti gali ne mažiau kaip 4 mokiniai.
  • Mokinių bendrovei išduodamas leidimas veikti nustatytą laikotarpį (iki 9 mėn.).

Statusas:

  • JA mokomoji mokinių bendrovė veikia pagal akcinės bendrovės modelį.
  • Visi mokiniai, įkūrę MMB, tampa direktorių valdybos nariais.
  • Akcininkai, nepriklausantys MMB įkūrusiai komandai, nėra direktorių valdybos nariai ir neturi sprendžiamojo balso.
  • Mokinių bendrovė vykdo tik leidime nurodytą veiklą ir veikia laikydamasi mokinių bendrovės įstatų.
  • Mokomoji mokinių bendrovė nėra savarankiškas juridinis asmuo.

 

Kiekviena mokinių bendrovė privalo turėti verslo konsultantą, kuris padėtų mokiniams praktiniais ir strateginiais patarimais. Verslo konsultantai - žmonės sukaupę įvairios praktinės patirties versle. Šie žmonės šiuo metu dirba versle arba jau yra įkūrę savo verslą. Taip pat, konsultuoti padeda ir LJA alumni nariai, kurie mokykloje patys kūrė MMB ir sėkmingai vykdė savo veiklą.