Europos verslumo skatinimo apdovanojimas „Lietuvos Junior Achievement“

Šį rudenį įvyko jubiliejiniai - dešimtieji Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai, kuriuose skambėjo ir „Lietuvos Junior Ahcievement“ vardas. Smulkių ir vidutinių įmonių asamblėja vyko Bratislavoje (Slovakija), šio renginio tikslas – skatinti inovatyvų požiūrį ir kūrybiškas idėjas, spartinti verslų kūrimąsi Europoje. Renginį organizuoja Europos komisija ir kasmet kviečia į susitikimą vis kitoje šalyje.

 

2016 m. lapkričio 25 d.Bratislavoje vykusiuoseEuropos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose dalyvavo LJA, kuri tapo laimėtoja Lietuvoje nominacijoje „Verslumo dvasios skatinimas“. LJA konkurso nominacijoje „Verslumo dvasios skatinimas“ dalyvavo su projektu „Lietuvos Junior Achievement“ mokomoji mokinių bendrovė (MMB) programa bei šios programos respublikiniai ir tarptautiniai konkursai.

Mokinių bendrovė – tai mokyklinis verslo laboratorinis darbas, kurio metu mokiniai praktiškai dalyvauja savo įkurtos įmonės veikloje, pasiūlydami rinkai savo prekę ar paslaugą. Savo mokomosios bendrovės produktą reikia sugebėti sėkmingai parduoti už realius pinigus. MMB programa paprastai trunka kelis mėnesius, jos metu mokiniai įgyvendina visus realios bendrovės gyvavimo etapus – nuo verslo idėjos iki jos praktinio realizavimo, nuo registracijos iki jos uždarymo, pasibaigus mokomajai veiklai. Mokinių mokomosios bendrovės pagal LJA programą šalies mokyklose kuriamos jau kelis dešimtmečius.

2015 – 2016 mokslo metais veiklą vykdė 162 MMB, 1102 mokiniai (9-12 kl.), 87 mokyklose, 42 miestų ir miestelių.