Dažnai užduodami klausimai

Kas ir kur gali mokytis pagal LJA programas?

Šiuo metu pagal LJA programą dėstoma apie 250 bendrojo lavinimo bei apie 50 profesinių mokyklų (mokyklų žemėlapis). Visi šių mokyklų 9-12 klasių mokiniai turi galimybę mokytis pagal LJA programas: 9-10 klasėse – privalomos ekonomikos pamokos metu ir 11-12 klasėse – kaip pasirenkamąjį dalyką.

 

Ar kainuoja mokytis pagal LJA programas?

Mokytis pagal LJA programas visiškai nekainuoja. Reikiamus vadovėlius, naudodamos mokinio krepšelio lėšas, įsigyja mokyklos.

 

Kokia LJA programų pagrindinė nauda?

LJA programų metu mokiniams suteikiamos ekonomikos ir finansinio raštingumo teorinės bei praktinės žinios, ugdomi jų verslumo įgūdžiai, skatinamas iniciatyvumas ir kūrybiškumas. Moksleiviai įgyja supratimą apie ekonomikos, verslo bei rinkos procesus, tampa geriau pasirengę darbo rinkoje laukiantiems iššūkiams.

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad „Junior Achievement“ programą baigę mokiniai 50% dažniau įkuria savo verslą ir 40% dažniau užima vadovaujančias pareigas (aukščiausios ir vidurinės grandies vadovai). Be to, programos absolventų pajamos būna net 50% didesnės, o nedarbo lygis – 20% mažesnis nei jos nebaigusiųjų.

 

Jei mūsų mokykloje nėra dėstoma pagal LJA programą, ką galime padaryti?

Jums reikėtų paraginti vieną iš mokyklos mokytojų išklausyti LJA organizuojamus savaitės trukmės kursus ir tokiu būdu įgyti kompetenciją dėstyti pagal LJA programą (LJA išduoda tai patvirtinantį sertifikatą). Beje, mokytojui suteikiama tokia pati, kaip ir pagrindinio dėstomo dalyko, kvalifikacinė kategorija.

Kita galimybė – pakviesti mokykloje dėstyti LJA sertifikatą jau turintį mokytoją.

Jeigu norėtumėte daugiau informacijos, susisiekite su mumis bendruoju el. paštu info@lja.lt arba asmeniškai nurodytais kontaktais.

 

Kuo išskirtinė LJA veikla?

LJA veikla yra kompleksinė – ji apima ir įvairius praktinių įgūdžių ugdymo metodus, tokius kaip Mokinių mokomosios bendrovės, Jaunojo kolegos diena, kompiuterinio modeliavimo varžybos, įvairūs konkursai bei stovyklos. Kadangi LJA yra tarptautinio „Junior Achievement“ tinklo dalis, programos mokiniai bei mokytojai turi galimybes dalyvauti ir tarptautiniuose konkursuose, mugėse, seminaruose bei kituose renginiuose.

LJA veikloje aktyviai dalyvauja ir verslo atstovai – jie konsultuoja Mokinių mokomąsias bendroves, dalijasi patirtimi pamokų, konkursų, Jaunojo kolegos dienų ir kitų renginių metu.

Mokytis bei mokyti pagal „Junior Achievement“ programą ne tik naudinga bei įdomu, bet ir smagu!

 

Kaip aš galiu prisidėti prie LJA veiklos?

Jei esate verslininkas ar savo srities specialistas, kviestume jus pasidalinti patirtimi su moksleiviais pamokų, Jaunojo kolegos dienos ir kitų renginių metu, tapti Mokinių mokomųjų bendrovių konsultantu.

Įmonių atstovus taip kviečiame rengti bendrus projektus (konkursus, stovyklas, seminarus ir kitus renginius), dalyvauti konkursų vertinimo komisijose, steigti prizus ir, turint galimybių, prisidėti prie LJA veiklos finansiškai.

Jei esate mokytojas, kviečiame sudalyvauti mūsų organizuojamuose parengimo seminaruose (savaitės trukmės visų programų ARBA vienos dienos mokomosios mokinių bendrovės programos) ir padėti moksleiviams išmokti verslumo jį patiriant.

Jei esate pagal programą besimokantis moksleivis, kviečiame aktyviai dalyvauti praktinėse programose, o esant galimybei, savanoriauti LJA renginiuose ir, baigus programą, įsijungti į JA Alumni Lithuania klubą (Registracija) bei sekti juos www.alumnija.lt

Susidomėjusius kviečiame kreiptis el. paštu info@lja.lt arba asmeniškai nurodytais kontaktais.