Prisijunkite prie Lietuvos Junior Achievement tinklo, kuriame jau yra daugiau nei 300 mokytojų ir 150+ verslo konsultantų. Padėkite savo mokiniams rasti sąsajas tarp to, ką jie išmoksta mokykloje ir galėtų įgyti kurdami verslą.

Pagrindinės kompetencijos, kurios yra skatinamos – finansinis raštingumas, verslumas, pasiruošimas darbo rinkai.

Individualizuotas mokymas

LJA bendradarbiauja su jumis, kad užtikritumėme mokymą pagal jūsų pasirinktą programą, poreikius bei klasės lygį. Laiko įsipareigojimas yra lankstus, kad maksimaliai padidintų jūsų daromą poveikį. Vidurinių mokyklų klasėsėms yra numatomi seansai prilyginami pamokoms, tačiau programos trukmę galima keisti.

Seminarai ir visapusis palaikymas

LJA personalas teikia mokymus, kuriuose siekia parengti jus dirbti su šiomis programomis. Mokymai taip pat yra prieinami Elektroninėje Mokymosi platformoje, kur galite susipažinti su programos turiniu.
LJA personalas gali atsakyti į visus jūsų klausimus arba pateikti pasiūlymus dėl jūsų vykdomų programų, tad visada kreipkitės:

info@lja.lt

LJA Asmeniniai finansai

Mokydamiesi pagal šią Asmeninių finansų programą 9-12 klasių mokiniai susidurs su šiandieninėmis finansų dilemomis ir galimais ateities finansiniais sprendimais. Baigę šią programą mokiniai galės nustatyti, kaip jų asmeninių finansų valdymas daro įtaką jų gyvenimo kokybei. Pagrindinis tikslas yra parodyti ryšį tarp dabar priimtų finansinių sprendimų ir būsimos finansinės laisvės. Baigę programą mokiniai turėtų suprasti, kad teigiama finansinė ateitis reikalauja valdymo strategijų, įskaitant karjeros pasirinkimus, biudžeto sudarymą, taupymo, protingo kredito naudojimo, sąžiningo apsipirkimo, vartotojų apsaugos ir investavimo strategijų pritaikymo.

Programą sudaro 8 pamokos, kurios trunka po 45 minutes. Jeigu yra poreikis pamoką galima pratęsti papildomomis 15 minučių, jas skiriant užduotims spręsti ir pamokos aptarimui atlikti. Programa gali būti dėstoma įprastai arba išplėstiniu būdu (siūloma vyresnių klasių mokiniams).

Pamokų temos ir aprašymai:

Mokiniai suvokia, kad norint priimti sėkmingus finansinius sprendimus, reikia juos planuoti ir valdyti. Mokiniai pradeda analizuoti finansines perspektyvas, priklausomai nuo jų karjeros galimybių, aiškinasi skirtumus tarp darbo užmokesčio bei asmeninių finansų.

Mokiniai aiškinsis biudžeto sudarymo svarbą ir tai, kaip protingai planuoti biudžetą, kad nereikėtų išlipti iš jo rėmų.

Mokiniai aiškinsis, kokį vaidmenį atlieka atsakingas asmeninių finansų valdymas. Jie supras, kad protingas taupymo planas yra reikalingas kiekvienam ateitį planuojančiam asmeniui, tokių planų turėjimas ir laikymasis ypač praverčia, kai reikia pirkti brangesnius daiktus ar ištikus ekstremalioms situacijoms.

Mokiniai nagrinės kredito svarbą ir nustatys, koks yra išmintingas, o koks yra blogas kredito naudojimo rezultatas. Mokiniai simuliuos žaidimą, kuomet vieni bus skolintojai, siekdami įvertinti riziką ir priimti sprendimus dėl kredito suteikimo.

Mokiniai analizuos situacijas, kurios gali kelti grėsmes jų stabiliems finansams. Kartu bus aiškinamasi, kaip galima save apsaugoti ir sumaniai pasirinkti, norint užtikrinti atsakingą asmeninių finansų valdymą.

Mokiniai mokysis, kaip priimti atsakingus apsipirkimo sprendimus, kad galėtų maksimaliai padidinti savo perkamąją galią. Dirbdami grupelėse mokiniai lygins prekių kainas, simuliuos apsipirkimus bei analizuos rinką.

Mokiniai mokysis, kaip valdyti riziką, kuri gali atsirasti dėl finansinių nuostolių, ir bandys pritaikyti geriausias rizikos valdymo strategijas.

Mokiniai analizuos įvairias investicijas ir dirbdami grupėse vertins, kur geriausia jiems būtų investuoti atsižvelgiant į skirtingus rizikos ir sėkmės faktorius.