Prisijunkite prie Lietuvos Junior Achievement tinklo, kuriame jau yra daugiau nei 300 mokytojų ir 150+ verslo konsultantų. Padėkite savo mokiniams rasti sąsajas tarp to, ką jie išmoksta mokykloje ir galėtų įgyti kurdami verslą.

Individualizuotas mokymas

LJA bendradarbiauja su jumis, kad užtikritumėme mokymą pagal jūsų pasirinktą programą, poreikius bei klasės lygį. Laiko įsipareigojimas yra lankstus, kad maksimaliai padidintų jūsų daromą poveikį. Vidurinių mokyklų klasėsėms yra numatomi seansai prilyginami pamokoms, tačiau programos trukmę galima keisti.

Seminarai ir visapusis palaikymas

LJA personalas teikia mokymus, kuriuose siekia parengti jus dirbti su šiomis programomis. Mokymai taip pat yra prieinami Elektroninėje Mokymosi platformoje, kur galite susipažinti su programos turiniu.
LJA personalas gali atsakyti į visus jūsų klausimus arba pateikti pasiūlymus dėl jūsų vykdomų programų, tad visada kreipkitės:

info@lja.lt

2018 mokslo metais Lietuvos Junior Achievement pristato 3 naujas programas, skirtas 5-8 klasių mokiniams.

LJA PASAULINĖ RINKA

Per įtraukiančius užsiėmimus LJA Pasaulinės rinkos programa 5-8kl. mokiniams suteiks praktinių žinių apie pasaulinę rinką ir jos poveikį kasdieniam mokinių gyvenimui. Mokiniai supras, kaip šalys bendrauja tarpusavyje norėdamos pirkti ar parduoti skirtingas prekes, paslaugas ar produktus. Baigę šią programą mokiniai suvoks, kaip bendrovės operuoja skirtingose šalyse, ar pamatys, koks visgi yra artimas gamintojų ir vartotojų tarpusavio ryšys. Mokiniai analizuos šalių panašumus ir skirtumus bei laisvos verslininkystės daromą poveikį šalyse. Programos metu bus nagrinėjami septyni pagrindiniai pasaulio rinkos veikimo aspektai, o aštuntoji pamoka gali būti organizuojama tarptautinėje įmonėje, jei tokia yra jūsų mieste ar bendruomenėje.

Programą sudaro 7 pamokos, kurios trunka po 45 minutes. Jeigu yra poreikis pamoką galima pratęsti papildomomis 15 minučių, jas skiriant užduotims spręsti ir pamokos aptarimui atlikti. Programa gali būti dėstoma įprastai arba išplėstiniu būdu (siūloma vyresnių klasių mokiniams).

Pagrindinės kompetencijos, kurios yra skatinamos – finansinis raštingumas, verslumas, pasiruošimas darbo rinkai.

Pamokų temos ir aprašymai

Mokiniai sužino, kaip verslas bendrauja su savo klientais bei apie abipusiškai naudingus prekių ir paslaugų mainus. Išnagrinęje pasaulinę rinką mokiniai gali žinomiausius produktus ar įmones priskirti tam tikra savo kilmės šalimi.

Mokiniai išmoks, kad verslai turi suprasti kultūrinius skirtumus, kad patenkintų klientų poreikius ir pelną įvairiose šalyse.  Išnagrinėję skirtingus tarptautinių klientų įpročius bei tradicijas, mokiniai sužino daugiau apie tarptautinį etiketą bei kultūrines normas.

Mokiniai supras, kad verslo įmonės prekiauja siekdamos įsigyti produktus ar paslaugas, kurių reikia klientams. Mokiniai sužinos, kas yra importas ir eksportas, ir aptars, kaip technologiniai sprendimai paspartino tarptautinę prekybą.

Mokiniai aptars, kodėl kai kurių šalių verslo įmonės sutelkia savo pastangas ir specializuojasi konkrečiose srityse arba gamina tik tam tikras viso produkto dalis. Mokiniai aptardami specializuotų pasaulinių gamybos įmonių pavyzdžius aptars, kaip veikia prekyba ir svarstys, kaip įmonės priima sprendimus priklausydamos viena nuo kitos.

Mokiniai nagrinės skirtingų vyriausybių tarptautinės prekybos apribojimus. Mokiniai mokysis apie tarifus, kvotas, subsidijas ir standartus bei kaip šie apribojimai veikia valstybines įstaigas, kitas įmonės , ar net pirkėjus.

Mokiniai nagrinės tarptautinių valiutų veikimo principus. Jie sužinos apie kintamą valiutų keitimo kursą, valiutos keitiklius ir kaip palyginti produktų kainas pasaulyje.

Mokiniai prisiims tarptautinio verslo savininko vaidmenį ir vertindami potencialių darbuotojų įgūdžius bei patirtį analizuos, jų konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

LJA Tai mano ateitis

Programa skirta 5-8klasių mokiniams pateikia praktinę informaciją apie pasirengimą darbo rinkai. Mokiniai nagrinėja skirtingas specialybes, galimas karjeros perspektyvas, analizuoja keturis aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis karjerą. Mokiniai taip pat yra supažindinami su pagrindiniais įrankiais, padedančiais rasti savo savajonių darbą.

Dalyvavę programoje mokiniai galės:

  • Kurti savo asmeninį identitetą ir plėtoti darbui reikalingus įgūdžius
  • Ieškoti potencialių darbų.
  • Susikurti mini CV.
  • Susipažinti, kaip elgtis darbo pokalbio metu.
  • Atskirti skirtumus tarp minkštųjų ir techninių įgūdžių.

Pagrindinės kompetencijos, kurios yra skatinamos – finansinis raštingumas, verslumas, pasiruošimas darbo rinkai.

Pamokų temos ir aprašymai

Mokiniai supranta, kad kiekvienas jų turi kurti savo asmeninio identiteto ženklą ir, kad šiandien kuriamas jų prekės ženklas juos pristatys ir ateityje. Jie nagrinėja žinomus logotipus, kad sužinotų kaip asmenys ir įmonės kuria savo prekių ženklus ir pristato save. Mokiniai analizuoja savo asmenines savybes, kad galėtų nustatyti savo identiteto stipriąsias puses ir tokiu būdu sužinotų, kaip turėtų pristatyti save.

Mokiniai yra supažindinami su 16 skirtingų karjeros krypčių. Paskui jie analizuoja skirtingas profesijas ir sužinoję apie potencialias darbo vietas imasi atlikti tyrimą apie savo svajonių darbovietę. Mokiniai pristato savo projektus klasės draugams ir aptaria visų darbo vietų svarbą bendruomenėje.

Mokiniai mokosi kaip analizuoti darbo rinką ir sekti, kurios profesijos yra arba bus paklausios. Jie žais žaidimą, kur bus pateikiama informaciją apie didelę vienos specialybės paklausą ir mokiniai turės pasirinkti, ką daryti skirtingose situacijose.

Mokiniai supras, kad anksti įgyta patirtis gali padėti jiems įgyti reikiamus įgūdžius kurie prisideda prie perspektyvaus darbo suradimo. Mokiniai analizuos sėkmingų žmonių patirtis, daugiausiai dėmesio skiriant gyvenimo patirčiai ar įvykiams, dėl kurių jie tapo žinomais ar sėkmingais. Mokiniai analizuodami kitų asmenų sėkmės istorijas patys pradeda planuoti savo karjerą.

Mokiniai yra supažindinami su pagrindinėmis darbo paieškos ir darbo interviu taisyklėmis. Jie žais žaidimą, kuriame turi identifikuoti dvi tiesas ir mitą apie darbo paieškos procesą. Jie mokysis nustatyti tinkamus įgūdžius skirtingoms darbo vietoms ir spręs kaip pabrėžti šias kompetencijas gyvenimo aprašyme.

Mokiniai sužino, kokie yra skirtumai tarp techninių ir minkštųjų įgūdžių, supranta, kodėl reiktų stengtis būti įvairiapusiu norint gauti ir išlaikyti darbą. Mokiniai taip pat atliks minkštųjų įgūdžių savianalizės testą, kad nustatytų, kokius įgūdžius jau turi, o kuriuos galėtų pradėti ugdyti. Jie taip pat žais vaidmenų žaidimą, kuriame reaguos į skirtingas situacijas, taip tobulinami tik tam tikrus įgūdžiai.

LJA Tai mano verslas

Per įtraukiančius užsiėmimus LJA Tai mano verslas programa 5-8kl. mokiniams suteikia galimybę išbandyti pradinius žingsnius, reikalingus mokinius supažindinti su verslu. Kiekvienos pamokos metu naujas programos turinys mokiniams suteikia autentišką verslumo patirtį, siekiant apgalvoti apie produktą nuo idėjos generavimo iki jos pristatymo auditorijai.

Programą sudaro 6 pamokos, kurios trunka po 45 minutes. Jeigu yra poreikis pamoką galima pratęsti papildomomis 15 minučių, jas skiriant užduotims spręsti ir pamokos aptarimui atlikti.

Dalyvavę programoje mokiniai galės:

  • Nustatyti savo asmenines su verslumu susijusias savybes.
  • Susipažinę su „Design thinking“ metodika gebės susitapatinti su problema.
  • Pristatyti savo verslą – nuo idėjos generavimo, rinkos analizės iki produkto ar paslaugos dizaino pristatymo.
  • Pabandys pristatyti savo naują verslo idėją potencialiems investuotojams.

Pagrindinės kompetencijos, kurios čia yra skatinamos – finansinis raštingumas, verslumas, pasiruošimas darbo rinkai.

Pamokų temos ir aprašymai

Mokiniai mokosi iš praktikų, klausosi jų patirčių ir domisi produktais ar paslaugomis, kuriuos siūlo jų vietos verslininkai. Jiems yra pristatoma daugybė visiems gerai žinomų tradicinių ir socialinių verslininkų, kurių savybes mokiniai vėliau nagrinėja. Pabaigoje, mokiniai peržiūrėję verslininkų charakteristikas bando įžvelgti ir vertinti savo pačių verslumo kompetencijas ar kitas asmenines savybes.

Mokiniai nustatys rinką ir vartotojų poreikį, kurį tenkina verslininko produktai arba paslaugos. Mokiniai analizuos jaunus verslininkus, kuriems pasisekė sėkmingai identifikuoti rinkos trūkumus ir tuomet sukūrė produktą, kuris patenkintų tų vartotojų poreikį bei užpildytų nišą. Mokiniai dirbs komandose, siekdami suprasti dabartinius vartotojų poreikius naudojant skirtingus produktus ar paslaugas.

Mokiniai mokosi kaip generuoti idėjas galvojant apie rinkos poreikį. Prieš jiems patiems pradedant galvoti apie savo galimą produktą ar paslaugą jiems bus pateikiami skirtingi inovatyvūs produktai. Dirbdami komandose mokiniais naudos skirtingas technikas, kurios skatins kūrybiškumą ir padės sugeneruoti norimą idėją

Mokiniai sužino apie gaminio dizainą ir prototipą. Kiekvienas mokinys sukuria savo produkto ar paslaugos pavyzdį, aprašo arba iliustruoja išskirtines savybes. Prie savo paslaugos ar produkto pristato jo teikiamą funkciją bei tikslą.

Mokiniai mokosi suprasti rinkos analizės svarbą bei vertina gautus atsiliepimus apie jų gaminius ar paslaugas. Mokiniai nagrinėja skirtingų apklausų klausimus ir paruošia apklausą vartotojams apie savo planuojamą verslą. Tuomet jie nustato ar gauti atsiliepimai suteikia naudingų komentarų, į kuriuos reiktų atsižvelgti.

Mokiniai pristato savo verslo idėjas norėdami prisitraukti investuotojų. Simuliacinio konkurso metu komandos varžosi tarpusavyje, o komisijos narys ar nariai iškilmingai apdovanoja geriausią komandą.